Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 17 tháng 01 năm 2017


Tin tức & sự kiện

Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2016 - 2017

Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2016 - 2017

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017 và Kế hoạch số 39/KH-PGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2016 về Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2016-2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền; Thực hiện nhiệm vụ và chương trình công tác của Công đoàn Giáo dục huyện năm học 2016-2017. Ngày 23/12/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền đã tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2016-2017.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền được thành lập tháng 10 năm 1990, sau khi phân chia lại địa giới hành chính của huyện Hương Điền thành 3 huyện: Phong Điền, Hương Trà và Quảng Điền. Xem thêm