Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 17 tháng 10 năm 2018


Tin tức & sự kiện

Chuyên đề giáo dục pháp luật về An toàn giao thông, an toàn trường học cho học sinh các trường trung học cơ sở, năm học 2018 -2019

Chuyên đề giáo dục pháp luật về An toàn giao thông, an toàn trường học cho học sinh các trường trung học cơ sở, năm học 2018 -2019

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-PGDĐT, ngày 08/9/2017 về việc “Phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong trường học giai đoạn 2017- 2020”; Kế hoạch số 29/KH-PGDĐT ngày 16/10/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng” giai đoạn 2017-2020, Hưởng ứng Tháng ATGT năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an huyện, Công ty Honda Lộc Thịnh triển khai chuyên đề Giáo dục pháp luật về An toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực học đường dành cho học sinh 15 trường trung học cơ sở (THCS) đầu năm học 2018-2019; Thời gian triển khai từ ngày 07/9- ngày 19/9/2018 tại 15 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Xem thêm

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền được thành lập tháng 10 năm 1990, sau khi phân chia lại địa giới hành chính của huyện Hương Điền thành 3 huyện: Phong Điền, Hương Trà và Quảng Điền. Xem thêm