Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 03 tháng 09 năm 2015


Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Công đoàn Giáo dục

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

          Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền được thành lập tháng 10 năm 1990, sau khi phân chia lại địa giới hành chính của huyện Hương Điền  thành 3 huyện: Phong Điền, Hương Trà và Quảng Điền.       Là cửa ngõ phía bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phong Điền có địa bàn rộng và phân tán thành ba vùng gò đồi, đồng bằng, đầm phá và ven biển. Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, quân và dân Phong Điền đã nỗ lực vượt khó vươn lên, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, thúc ... Xem thêm