Bé chẳng học, lớn làm gì?''


Ngày 30 tháng 06 năm 2016


Tin tức & sự kiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, năm học 2015-2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, năm học 2015-2016

Sáng ngày 06/4/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền đã tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2015-2016 lần thứ I. Hội thi sẽ diễn ra trong hai ngày 06 và ngày 07/4 năm 2016.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền được thành lập tháng 10 năm 1990, sau khi phân chia lại địa giới hành chính của huyện Hương Điền thành 3 huyện: Phong Điền, Hương Trà và Quảng Điền. Xem thêm