Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 05 tháng 07 năm 2020


Ảnh hoạt động

  • Trưng bày Giữ vở sạch, viết chữ đẹp

  • Ngày hội giao lưu THCS

  • Hội thi 08/3

  • Tổng kết Công Đoàn

  • Tổng kết năm học

  • Ngày hội

  • Sơ kết học kỳ 1

Các mục ảnh khác