Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 04 tháng 12 năm 2021


Ảnh hoạt động

  • Trưng bày Giữ vở sạch, viết chữ đẹp

  • Ngày hội giao lưu THCS

  • Hội thi 08/3

  • Tổng kết Công Đoàn

  • Tổng kết năm học

  • Ngày hội

  • Sơ kết học kỳ 1

Các mục ảnh khác