Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 03 tháng 12 năm 2020


Ảnh hoạt động

  • Trưng bày Giữ vở sạch, viết chữ đẹp

  • Ngày hội giao lưu THCS

  • Hội thi 08/3

  • Tổng kết Công Đoàn

  • Tổng kết năm học

  • Ngày hội

  • Sơ kết học kỳ 1

Các mục ảnh khác