Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 05 tháng 07 năm 2020


Gương mặt tiêu biểu

  • Current
Các mục ảnh khác