Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 04 tháng 12 năm 2021


Khối 2

Cập nhật lúc : 08:56 15/09/2021  

Chương trình dạy học trên truyền hình TRT: Khối 2 (Từ 20h30 - 21h10 ngày 09/9/2021)

Số lượt xem : 45

Các tin khác