Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 19 tháng 04 năm 2018


Công Đoàn Giáo dục

Cập nhật lúc : 03:41 11/09/2013  

Thông báo đề nghị hỗ trợ học bổng cho con CBGVNV nhân dịp Tết Trung Thu 2013( Ngày ban hành 11/09/2013)
Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc.

Thực hiện chủ trương của Liên đoàn Lao động huyện về việc đề nghị hỗ trợ học bổng cho những học sinh là con của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường MN, TH và THCS trực thuộc nhân dịp tết Trung thu năm 2013; hoàn cảnh gia đình của những CBGVNV này hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

BTV CĐGD huyện yêu cầu BCH CĐCS phối hợp với chuyên môn để xem xét, lựa chọn những học sinh trong đối tượng trên, lập danh sách theo mẫu, gửi về VP CĐGD huyện để kịp thời tập hợp, đề nghị LĐLĐ huyện cấp học bổng.

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày thứ sáu, 13/9/2013 (Sau thời gian này, BTV CĐGD huyện không xét)

 Nhận được Thông báo này, đề nghị BCH CĐCS thực hiện nghiêm túc để khỏi trở ngại công tác chung./. 

*(Mẫu: Danh sách học sinh con CBGVNV đề nghị hỗ trợ học bổng

Họ và tên HS, HS lớp, Địa chỉ HS; Họ và tên cha/ mẹ; Tóm tắt hoàn cảnh gia đình)

                                                                                                                      

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH           

Nguyễn Quang Thận

Tải file 1  

Số lượt xem : 1857

Các tin khác