Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 05 tháng 07 năm 2020


Tin tức & sự kiện

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG HUYỆN PHONG ĐIỀN LẦN THỨ VI, NĂM 2020

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG HUYỆN PHONG ĐIỀN LẦN THỨ VI, NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng huyện Phong Điền lần thứ VI, năm 2020; Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh TT Huế lần thứ XIII, năm 2020 diễn ra vào giữa tháng 7/2020. Vào lúc 7h30 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Cuộc thi cấp huyện chính thức khai mạc tại trường THCS Nguyễn Duy, Thị trấn Phong Điền.

Xem thêm

Các bài dạy trên truyền hình

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền được thành lập tháng 10 năm 1990, sau khi phân chia lại địa giới hành chính của huyện Hương Điền thành 3 huyện: Phong Điền, Hương Trà và Quảng Điền. Xem thêm