Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "


Ngày 04 tháng 12 năm 2021


Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền được thành lập tháng 10 năm 1990, sau khi phân chia lại địa giới hành chính của huyện Hương Điền thành 3 huyện: Phong Điền, Hương Trà và Quảng Điền.

 Là cửa ngõ phía bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phong Điền có địa bàn rộng và phân tán thành ba vùng gò đồi, đồng bằng, đầm phá và ven biển. Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, quân và dân Phong Điền đã nỗ lực vượt khó vươn lên, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của huyện nhà tăng trưởng và phát triển khá, từng bước hội nhập với xu thế phát triển chung của cả tỉnh, cả nước.

 Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện Phong Điền đã có nhiều cố gắng và đạt được một số thành tựu đáng phấn khởi: CSVC trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội; Chất lượng giáo dục được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. 

Phòng Giáo dục -  Đào tạo Phong Điền trực tiếp quản lý 18 trường Mầm non; 27 trường Tiểu học; 15 trường THCS. Tổng số cán bộ giáo viên toàn huyện là 1937, trong đó: CBQL: 127 (MG: 42, TH: 55, THCS: 32, PGD: 9) Giáo viên: 1445 (TH: 566, THCS: 537, Mầm non: 343). Nhân viên: 33 (Mầm non: 143, TH: 110, THCS: 91).

Hiện nay đã có 16/16 xã, thị trấn được công nhận phổ cập GDTH đúng độ tuổi và hoàn thành công tác PCGDTHCS. Có 2/18 trường Mầm non, 16/27 trường tiểu học và 5/15 trường THCS được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, có 01 trường Tiểu học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỉ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 38,3%.

Trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền và 03 trường ( 02 trường THCS, 01 trường Tiểu học) được Nhà nược phong tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Tập thể CB, GV, NV ngành giáo dục Phong Điền không ngừng quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Số lượt xem : 57144