Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 04 tháng 12 năm 2021


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 
Họ và tên: Nguyễn Phi Hùng
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email:

Nguyenphihung2510@gmail.com - hungnp.pdien@hue.edu.vn

Điện thoại: 0543.551383 - 0914019124
Địa chỉ: Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành.

- Công tác về nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất;

- Công tác Thi đua, Khen thưởng và kỷ luật;

- Công tác Cải cách hành chính, Nông thôn mới;

- Công tác Công nghệ thông tin, Website ngành;

- Công tác Phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ của ngành;

- Các Chương trình, Đề án theo Quyết định của UBND huyện.

Số lượt xem : 10074