Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 05 tháng 07 năm 2020


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 
Họ và tên: Nguyễn Phi Hùng
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email:

Nguyenphihung2510@gmail.com - hungnp.pdien@hue.edu.vn

Điện thoại: 0543.551383 - 0914019124
Địa chỉ: Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành.

- Công tác về nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất;

- Công tác Thi đua, Khen thưởng và kỷ luật;

- Công tác Cải cách hành chính, Nông thôn mới;

- Công tác Công nghệ thông tin, Website ngành;

- Công tác Phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ của ngành;

- Các Chương trình, Đề án theo Quyết định của UBND huyện.

Số lượt xem : 8748