Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 04 tháng 12 năm 2021


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 
Họ và tên: Nguyễn Phi Hùng
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email:

Nguyenphihung2510@gmail.com - hungnp.pdien@hue.edu.vn

Điện thoại: 0543.551383 - 0914019124
Địa chỉ: Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành.

- Công tác về nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất;

- Công tác Thi đua, Khen thưởng và kỷ luật;

- Công tác Cải cách hành chính, Nông thôn mới;

- Công tác Công nghệ thông tin, Website ngành;

- Công tác Phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ của ngành;

- Các Chương trình, Đề án theo Quyết định của UBND huyện.

Số lượt xem : 10075