Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 04 tháng 12 năm 2021


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Bộ phận Kế toán

Kế toán trưởng: Trương Minh Hải
Chuyên môn: Đại học Kế toán
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, tổng hợp và lập KH ngân sách, Theo dõi kinh phí các đơn vị cấp II
Điện thoại: 0914549687
Email: haitm.pdien@hue.edu.vn
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hải 0935316926 Phong Điền haibn.pdien@hue.edu.vn
2 Trần Thị Khánh    Phong Điền khanhtt.pdien@hue.edu.vn 
Tải file 1  

Số lượt xem : 8558