Thứ Hai, 29/11/2021

Buổi sáng

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC) - Hội ý lãnh đạo (LĐ) - Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn thể CBCCVC cơ quan (LĐ, CV, VC).

Buổi chiều

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC) - Làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện (LĐ)
Thứ Ba, 30/11/2021

Buổi sáng

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC) - Làm việc với Sở GD&ĐT về số liệu phổ cập giáo dục, công tác phát triển giáo dục trên địa bàn (LĐ). - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học Trường MN Phong Bình II (LĐ, CV) - Tham gia tập huấn trực tuyến triển khai thực hiện nội dung thích ứng với BĐKH và BVMT trong các cơ sở Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức (LĐ, CV).

Buổi chiều

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC) - Làm việc với Trung tâm Y tế huyện về việc bồi dưỡng chứng chỉ hành nghề cho nhân viên y tế (LĐ, CV) - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học Trường MN Phong Bình II (LĐ, CV) - Tham gia tập huấn trực tuyến triển khai thực hiện nội dung thích ứng với BĐKH và BVMT trong các cơ sở Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức (LĐ, CV).
Thứ Tư, 01/12/2021

Buổi sáng

- Tham gia tập huấn trực tuyến sử dụng hệ thống VioEdu để phối hợp tổ chức “Cuộc thi toán học VioEdu” (LĐ, CV) - Tổ chức chấm thi HSG lớp 9 (LĐ, CV) - Tham gia tập huấn trực tuyến triển khai thực hiện nội dung thích ứng với BĐKH và BVMT trong các cơ sở Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức (LĐ, CV).

Buổi chiều

- Họp Chi bộ: 14h, Họp cơ quan: 15h - Tổ chức chấm thi HSG lớp 9 (LĐ, CV) - Tham gia tập huấn trực tuyến triển khai thực hiện nội dung thích ứng với BĐKH và BVMT trong các cơ sở Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức (LĐ, CV).
Thứ Năm, 02/12/2021

Buổi sáng

- Họp trực tuyến giao ban chuyên môn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 với Sở GD&ĐT (LĐ) - Họp UBND huyện (LĐ) - Tham gia tập huấn trực tuyến triển khai thực hiện nội dung thích ứng với BĐKH và BVMT trong các cơ sở Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức (LĐ, CV).

Buổi chiều

- Làm việc với Phòng Nội vụ (LĐ) - Tham gia tập huấn trực tuyến triển khai thực hiện nội dung thích ứng với BĐKH và BVMT trong các cơ sở Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức (LĐ, CV).
Thứ Sáu, 03/12/2021

Buổi sáng

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC) - Họp Huyện ủy (LĐ) - Tham gia tập huấn trực tuyến triển khai thực hiện nội dung thích ứng với BĐKH và BVMT trong các cơ sở Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức (LĐ, CV).

Buổi chiều

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC) - Tham gia tập huấn trực tuyến triển khai thực hiện nội dung thích ứng với BĐKH và BVMT trong các cơ sở Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức (LĐ, CV).