Thứ Hai, 30/11/2020

Buổi sáng

- Trực báo đầu tuần (LĐ).

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

- Tham gia đoàn tặng quà tại Phong Bình, Phong Chương (LĐ).

- Giáo viên TPT Đội cấp THCS tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (30/11- 05/12/2020)

Buổi chiều

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

- Họp Chi bộ: kiểm điểm cuối năm 2020 (LĐ, CV).

Thứ Ba, 01/12/2020

Buổi sáng

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC).

- Dự Lễ Khánh thành Thư viện thân thiện Trường THCS Phong Bình (LĐ, CV).

- Nghiệm thu thiết bị dạy học lớp 1 (LĐ, CV).

Buổi chiều

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC).

- Dự Lễ Khánh thành Thư viện thân thiện Trường THCS Phong Bình (LĐ, CV).

- Họp cơ quan (LĐ, CV, VC).

- Họp Đoàn kiểm tra Liên ngành công tác phòng chống dịch corona (LĐ, CV).

- Nghiệm thu thiết bị dạy học lớp 1 (LĐ, CV).

Thứ Tư, 02/12/2020

Buổi sáng

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC).

- Họp Sở GD&ĐT (LĐ).

- Tham dự tập huấn hoạt động Ban TTND, công tác kiểm tra nội bộ trường học và công tác giáo dục pháp luật (LĐ, CV)

- Tham gia Đoàn kiểm tra Liên ngành công tác phòng chống dịch corona (LĐ, CV)

- Tập huấn GDBVMT (CV, QL)

- Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho CBQL và giáo  viên THCS (LĐ, CV)

Buổi chiều

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC).

- Tham dự tập huấn hoạt động Ban TTND, công tác kiểm tra nội bộ trường học và công tác giáo dục pháp luật (LĐ, CV)

- Tham gia Đoàn kiểm tra Liên ngành công tác phòng chống dịch corona (LĐ, CV)

- Tập huấn GDBVMT (CV, QL)

- Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho CBQL và giáo  viên THCS (LĐ, CV)

Thứ Năm, 03/12/2020

Buổi sáng

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

- Dự tổng kết cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 (LĐ Phòng; GV, HS TH Trần Quốc Toản)

- Tham gia tiếp xúc cử tri tại xã Phong An (LĐ)

- Kiểm tra cơ sở (LĐ, CV)

- Nhận hồ sơ Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh THCS năm học 2020-2021 (T Khương)

- Tham gia Đoàn kiểm tra Liên ngành công tác phòng chống dịch corona (LĐ, CV)

Buổi chiều

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

- Kiểm tra cơ sở (LĐ, CV)

- Nhận hồ sơ Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh THCS năm học 2020-2021 (T Khương)

- Tham gia Đoàn kiểm tra Liên ngành công tác phòng chống dịch corona (LĐ, CV)

Thứ Sáu, 04/12/2020

Buổi sáng

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

- Họp Huyện ủy (LĐ)

- Tham gia tiếp xúc cử tri (LĐ)

- Tham gia tập huấn CBQL về chương trình GDPT 2018 (LĐ, CV)

- Tham gia Đoàn kiểm tra Liên ngành công tác phòng chống dịch corona (LĐ, CV)

Buổi chiều

- Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

- Tham gia tiếp xúc cử tri (LĐ)

- Tham gia tập huấn CBQL về chương trình GDPT 2018 (LĐ, CV)

- Tham gia Đoàn kiểm tra Liên ngành công tác phòng chống dịch corona tại Trường TH&THCS Lê Văn Miến (LĐ, CV)