Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "


Ngày 04 tháng 12 năm 2021


Thông báo

tuyển dụng bảo vệ hợp đồng các trường mầm non theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ
Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND huyện Phong Điền ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý người hợp đồng ...