Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 03 tháng 12 năm 2020


Tin tức

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành GDĐT Phong Điền tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” và Tổng lao động vệ sinh trường, lớp chào mừng năm học mới 2019-2020
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Ngày Chủ nhật xanh "Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng" gắn ...

Trang 1/9