Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 04 tháng 12 năm 2021


Tin giáo dục& đào tạo

Liên hoan “ Nhân viên nuôi dưỡng giỏi" bậc học mầm non, cấp huyện năm học 2017-2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018, thực hiện Kế hoạch số 19/KH-PGD&ĐT ngày 16/4/2018. Ngày 27 và 28/4/2018 tại Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, Phòng GD&ĐT Phong Điền đã tổ chức Liên hoan “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” bậc học mầm non, cấp huyện năm học 2017-2018. Dự khai mạc Liên hoan có thầy ...