Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 03 tháng 12 năm 2020


Tin văn hóa, xã hội

Phòng – Hội CTĐ ngành GDĐT tỏ chức trao quà cho giáo viên, nhân viên và hội viên hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2020
Nhằm phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, trực tiếp giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt là giúp đỡ các giáo viên nhân viên Hội viên CTĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid – 19; Thực hiện Kế hoạch ...