Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 04 tháng 12 năm 2021


Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file*
53/KH-PGDĐT 03/10/2019 Công văn số 53/KH-PGDĐT ngày ban hành 03/10/2019 Về việc Kiểm tra đầu năm học 2019 - 2020
227/QĐ-PGD&ĐT 03/10/2019 Quyết định số 227/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 03/10/2019 Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra đầu năm học 2019-2020
52/KH-PGDĐT 03/10/2019 Công văn số 52/KH-PGDĐT ngày ban hành 03/10/2019 V/v đánh giá công tác tháng 9/2019 và triển khai kế hoạch tháng 10/2019
285 /PGDĐT 30/09/2019 Công văn số 285 /PGDĐT ngày ban hành 30/09/2019 V/v thống kê, báo cáo tình hình sử dụng sữa trong các cơ sở GDMN 
269/PGDĐT 23/09/2019 Công văn số 269/PGDĐT ngày ban hành 23/09/2019 Tham gia chương trình “Tìm kiếm đại sứ E-Learning Việt Nam”
268 /PGDĐT 23/09/2019 Công văn số 268 /PGDĐT ngày ban hành 23/09/2019 Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học.
260/PGDĐT-THCS 18/09/2019 Công văn số 260/PGDĐT-THCS ngày ban hành 18/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTHCS năm học 2019-2020
259/PGDĐT 18/09/2019 Công văn số 259/PGDĐT ngày ban hành 18/09/2019 kiểm thực 3 bước để đảm bảo ATTP và phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong cơ sở giáo dục
251 /PGDĐT 16/09/2019 Công văn số 251 /PGDĐT ngày ban hành 16/09/2019 tập trung các giải pháp để nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục học sinh trong năm học 2019 - 2020
252/PGDĐT-GDTH 16/09/2019 Công văn số 252/PGDĐT-GDTH ngày ban hành 16/09/2019 bố trí lịch Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cấp tiểu học năm học 2019 - 2020
01/HD-PGDĐT 10/09/2019 Công văn số 01/HD-PGDĐT ngày ban hành 10/09/2019 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các trường học năm học 2019-2020
247/PGDĐT-MN 10/09/2019 Công văn số 247/PGDĐT-MN ngày ban hành 10/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020
217/QĐ-PGDĐT 10/09/2019 Công văn số 217/QĐ-PGDĐT ngày ban hành 10/09/2019 thành lập Tổ thẩm định báo cáo tự đánh giá Trường Mầm non Điền Hòa
47/KH-PGDĐT 09/09/2019 Công văn số 47/KH-PGDĐT ngày ban hành 09/09/2019 Kế hoạch tiếp tục triển khai việc thực hiện công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo
345/PGDĐT-GDTH 09/09/2019 Công văn số 345/PGDĐT-GDTH ngày ban hành 09/09/2019 Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2019 - 2020
295/PGDĐT-THCS 06/09/2018 Công văn số 295/PGDĐT-THCS ngày ban hành 06/09/2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp trung học cơ sở, năm học 2018-2019
210/PGD&ĐT-THCS 31/08/2015 Công văn số 210/PGD&ĐT-THCS ngày ban hành 31/08/2015 nhắc nhở các đơn vị chưa báo cáo  ý kiến đóng góp về dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể theo yêu cầu Công văn 194
211/PGD&ĐT 31/08/2015 Công văn số 211/PGD&ĐT ngày ban hành 31/08/2015 Triển khai điều tra, cập nhật số liệu xóa mù chữ năm 2015
212 /PGD&ĐT 31/08/2015 Công văn số 212 /PGD&ĐT ngày ban hành 31/08/2015 tổ chức “Ngày kỹ năng sống và bóng đá” năm 2015
213 /PGD&ĐT 31/08/2015 Công văn số 213 /PGD&ĐT ngày ban hành 31/08/2015 họp trưởng đoàn và các tiểu ban “Ngày kỹ năng sống và bóng đá” năm 2015
01/GM-CĐGD 29/08/2015 Công văn số 01/GM-CĐGD ngày ban hành 29/08/2015 Giấy mời Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Giáo dục huyện năm học 2014-2015 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2015- 2016
210/PGD&ĐT 29/08/2015 Công văn số 210/PGD&ĐT ngày ban hành 29/08/2015 Triệu tập CBQL, GV tham gia tập huấn phần mềm Thực hiện chương trình GDMN và Quản lý thực hiện chương trình GDMN
84/QĐ-PGD&ĐT 14/03/15 Công văn số 84/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/03/15 thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện trường THCS Phong Bình năm học 2013 - 2014
1289/TBTS/ĐHSP-ĐTĐH 16/09/2014 Công văn số 1289/TBTS/ĐHSP-ĐTĐH ngày ban hành 16/09/2014 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2014 NGÀNH VẬT LÝ, ĐỊA LÝ, SINH HỌC, CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, GD TIỂU HỌC VÀ GD MẦM NON TẠI TRƯỜNG CĐSP THỪA THIÊN HUẾ
187/ PGD& ĐT 01/11/2013 Công văn số 187/ PGD& ĐT ngày ban hành 01/11/2013 Thông báo thời gian nhận lại hồ sơ kiểm tra phổ cập GDTH và phổ cập GDTH đúng độ tuổi năm 2013
184_2013_CV-PGD&ĐT 30/10/2013 Công văn số 184_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 30/10/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục thể thao.
185/PGD&ĐT-CM 30/10/2013 Công văn số 185/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 30/10/2013 chỉ đạo một số hoạt động chuyên môn giữa kì 1 năm học 2013 - 2014 cấp TH
326 /GM -UBND 29/10/2013 Công văn số 326 /GM -UBND ngày ban hành 29/10/2013 bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục bậc Tiểu học năm học 2013 - 2014
133b_2013_CV-PGD&DT 31/08/2013 Công văn số 133b_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 31/08/2013 tổ chức Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 (có điều chỉnh)
125_2013_CV-PGD&DT 15/08/2013 Công văn số 125_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 15/08/2013 báo cáo nhanh số liệu đầu năm học 2013 - 2014
126_2013_CV-PGD&DT 15/08/2013 Công văn số 126_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 15/08/2013 Soạn giáo án Word in trên giấy A4
29_2013_TB-PGD&DT 14/08/2013 Công văn số 29_2013_TB-PGD&DT ngày ban hành 14/08/2013 Thông báo GV tham dự tập huấn PPGD tiếng Anh Tiểu học
124_2013_CV-CTD 13/08/2013 Công văn số 124_2013_CV-CTD ngày ban hành 13/08/2013 tặng quà từ thiện Mỹ Tâm
01_2013_SY-PGD&DT 12/08/2013 Thông báo số 01_2013_SY-PGD&DT ngày ban hành 12/08/2013 triển khai hoạt động Hiến máu tình nguyện đợt III năm 2013
28_2013_TB-PGD&DT 09/08/2013 Thông báo số 28_2013_TB-PGD&DT ngày ban hành 09/08/2013 kiểm tra công tác chi ngân sách và công tác thu chi các khoản thu ngoài ngân sách 7 tháng đầu năm 2013
120_2013_CV-PGD&DT 09/08/2013 Công văn số 120_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 09/08/2013 tăng cường triển khai công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp trên địa bàn huyện. 
121_2013_CV-PGD&DT 09/08/2013 Công văn số 121_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 09/08/2013 cử giáo viên tham gia tập huấn quản lý rủi ro thiên tai
122_2013_CV-PGD&DT 09/08/2013 Công văn số 122_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 09/08/2013 ra quân làm sạch đẹp khuôn viên các trường học trên địa bàn năm học 2013 - 2014 
123_2013_CV-PGD&DT 09/08/2013 Công văn số 123_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 09/08/2013 tăng cường công tác PCCC tại các trường học trên địa bàn huyện
13_2013_GM-PGD&DT 09/08/2013 Công văn số 13_2013_GM-PGD&DT ngày ban hành 09/08/2013 phòng tránh tai nạn đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh trên địa bàn
11_2013_CLDD-PGD&DT 08/08/2013 Công văn số 11_2013_CLDD-PGD&DT ngày ban hành 08/08/2013 triệu tập hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013 - 2014
119_2013_CV-PGD&DT 07/08/2013 Công văn số 119_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 07/08/2013 đăng ký tập huấn quản lý, sử dụng website của các đơn vị
25_2013_TB-PGD&DT 06/08/2013 Thông báo số 25_2013_TB-PGD&DT ngày ban hành 06/08/2013 chuyển thời gian Hội nghị trực báo hiệu trưởng
26_2013_TB-PGD&DT 06/08/2013 Thông báo số 26_2013_TB-PGD&DT ngày ban hành 06/08/2013 GV tham dự tập huấn PPGD tiếng Anh Tiểu học
27_2013_TB-PGD&DT 06/08/2013 Thông báo số 27_2013_TB-PGD&DT ngày ban hành 06/08/2013 GV tham dự tập huấn dạy học và sử dụng sách tiếng Anh THCS mới
19_2013_KH-PGD&DT 01/08/2013 Công văn số 19_2013_KH-PGD&DT ngày ban hành 01/08/2013 đánh giá công tác tháng 07/2013 và triển khai kế hoạch tháng 08/2013
118_2013_CV-PGD&DT 31/07/2013 Công văn số 118_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 31/07/2013 bồi dưỡng chính trị hè đầu năm học 2013 - 2014
GM-PGD&DT 30/07/2013 Công văn số GM-PGD&DT ngày ban hành 30/07/2013 Hội nghị trực báo hiệu trưởng
112_2013_CV-PGD&DT 29/07/2013 Công văn số 112_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 29/07/2013 Hướng dẫn công tác coi, chấm khảo sát chất lượng đầu vào học sinh lớp 6, năm học 2013-2014
113_2013_CV-PGD&DT 29/07/2013 Công văn số 113_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 29/07/2013 tham gia Hội nghị định hướng các hoạt động của Dự án bơi
114_2013_CV-PGD&DT 29/07/2013 Công văn số 114_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 29/07/2013 điều động giáo viên tham gia văn nghệ.
115_2013_CV-PGD&DT 29/07/2013 Công văn số 115_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 29/07/2013 Tổ chức hội thi thiết bị dạy học tự làm thực hiện phổ cập GDMN TE 5 T
116_2013_CV-PGD&DT 29/07/2013 Công văn số 116_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 29/07/2013 điều động CBGV tham gia tập huấn PCCC năm 2013
117_2013_CV-PGD&DT 29/07/2013 Công văn số 117_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 29/07/2013 triển khai công tác phòng chống cháy, nổ và lụt bão năm học 2013 - 2014 
02_2013_HD-PGD&ĐT 15/07/2013 Công văn số 02_2013_HD-PGD&ĐT ngày ban hành 15/07/2013 hướng dẫn tập huấn qua Website, diễn đàn
110_2013_CLDD-PGD&DT 10/07/2013 Công văn số 110_2013_CLDD-PGD&DT ngày ban hành 10/07/2013 cử giáo viên, học sinh tham gia tập huấn bơi lội và cứu đuối
109_2013_CV-PGD&DT 08/07/2013 Công văn số 109_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 08/07/2013 lập danh sách giáo viên, nhân viên thừa định biên của các trường năm học 2013-2014
11_2013_GM-PGD&DT 08/07/2013 Công văn số 11_2013_GM-PGD&DT ngày ban hành 08/07/2013 GIẤY MỜI QUYẾT TOÁN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
1262/QĐ-UBND 03/07/2013 Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày ban hành 03/07/2013 Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
15_2013_KH-PGD&ĐT 01/07/2013 Công văn số 15_2013_KH-PGD&ĐT ngày ban hành 01/07/2013 đánh giá công tác tháng 06/2013 và triển khai kế hoạch tháng 07/2013
23_2013_TB-PGD&DT 10/06/2013 Thông báo số 23_2013_TB-PGD&DT ngày ban hành 10/06/2013 phát thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong giáo dục trên địa bàn huyện năm học 2012 – 2013
22_2013_TB-PGD&DT 07/06/2013 Thông báo số 22_2013_TB-PGD&DT ngày ban hành 07/06/2013 xét duyệt hồ sơ viên chức đang công tác tại các trường học trên địa bàn huyện Phong Điền có nguyện vọng chuyển công tác về các trường học thuộc Phòng GD&ĐT th&a
21_2013_TB-PGD&DT 06/06/2013 Thông báo số 21_2013_TB-PGD&DT ngày ban hành 06/06/2013 kiểm tra công tác chi ngân sách và công tác thu chi các khoản thu ngoài ngân sách 6 tháng đầu năm 2013
42_2013_CV-PGD&DT 05/06/2013 Công văn số 42_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 05/06/2013 tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh năm 2013
105_2013_CV-PGD&DT 04/06/2013 Công văn số 105_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 04/06/2013 tham gia Cúp FFAV năm 2013
106_2013_CV-PGD&DT 04/06/2013 Công văn số 106_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 04/06/2013 điều động giáo viên, học sinh tham gia văn nghệ Lễ tuyên dương phát thưởng năm học 2012 -2013
14_2013_KH-PGD&DT 03/06/2013 Công văn số 14_2013_KH-PGD&DT ngày ban hành 03/06/2013 đánh giá công tác tháng 05/2013 và triển khai kế hoạch tháng 06/2013
20_2013_TB-PGD&DT 30/05/2013 Công văn số 20_2013_TB-PGD&DT ngày ban hành 30/05/2013 Thông báo lần 2 về việc thi tuyển học sinh vào lớp 6 theo đề án trường chuẩn trọng điểm của huyện năm học 2013 - 2014
19b_2013_TB-PGD&ĐT 30/05/2013 Công văn số 19b_2013_TB-PGD&ĐT ngày ban hành 30/05/2013 thông báo GV tham dự tập huấn PPGD tiếng Anh Tiểu học
100_2013_CV_PH-PGD&DT 29/05/2013 Công văn số 100_2013_CV_PH-PGD&DT ngày ban hành 29/05/2013 tổng hợp kinh phí đào tạo theo QĐ 06/2013/QĐ-UBND
39_2013_CV-PGD&DT-CM 27/05/2013 Công văn số 39_2013_CV-PGD&DT-CM ngày ban hành 27/05/2013 hướng dẫn tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2013 - 2014
19_2013_TB-PGD&ĐT 24/05/2013 Công văn số 19_2013_TB-PGD&ĐT ngày ban hành 24/05/2013 tham gia Giải bóng chuyền Đại hội TDTT huyện Phong Điền lần thứ V, năm 2013
17_2013_TB-PGD&DT 23/05/2013 Thông báo số 17_2013_TB-PGD&DT ngày ban hành 23/05/2013 thông báo mua Tổng tập Toán, Văn học tuổi thơ Tiểu học
98_2013_CV-PGD&DT-Mn 23/05/2013 Công văn số 98_2013_CV-PGD&DT-Mn ngày ban hành 23/05/2013 kiểm tra các điều kiện phổ cập GDMN 5 tuổi 
17_2013_CV_PH-PGD&DT 21/05/2013 Công văn số 17_2013_CV_PH-PGD&DT ngày ban hành 21/05/2013 vận động xây dựng quỹ “Giúp em học giỏi”
93_2013_CV-PGD&DT 20/05/2013 Công văn số 93_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 20/05/2013 chuẩn bị cho Cúp FFAV và kế hoạch ngân sách năm 2013
94_2013_CV-PGD&DT 20/05/2013 Công văn số 94_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 20/05/2013 tham gia Giải thưởng - Học bổng “Bạn tôi, Người vượt khó” năm 2013
95_2013_CV-PGD&DT 20/05/2013 Công văn số 95_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 20/05/2013 tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi MN và THCS 2012 - 2013
236_2013_CV-PGD&DT-CM 20/05/2013 Công văn số 236_2013_CV-PGD&DT-CM ngày ban hành 20/05/2013 báo cáo sáng kiến kinh nghiệm “ Chiến sĩ thi đua  cấp tỉnh” năm học 2012 - 2013
92_2013_CV-PGD&DT-MN 17/05/2013 Công văn số 92_2013_CV-PGD&DT-MN ngày ban hành 17/05/2013 kiểm tra các điều kiện phổ cập GDMN 5 tuổi
87_2013_CV-PGD&ĐT 15/05/2013 Công văn số 87_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 15/05/2013 tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2013.
88_2013_CV-PGD&ĐT 15/05/2013 Công văn số 88_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 15/05/2013 báo cáo tình hình chất lượng đội ngũ CBGVNV và tổng hợp xếp loại viên chức năm học 2012-2013.
16_2013_TB-PGD&ĐT 15/05/2013 Công văn số 16_2013_TB-PGD&ĐT ngày ban hành 15/05/2013 tổ chức Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện năm 2013.
15_2013_TB-PGD&ĐT 15/05/2013 Công văn số 15_2013_TB-PGD&ĐT ngày ban hành 15/05/2013 tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIX – năm 2013
90_2013_CV-PGD&DT-MN 15/05/2013 Công văn số 90_2013_CV-PGD&DT-MN ngày ban hành 15/05/2013 Hướng dẫn quy trình, hồ sơ  và nội dung kiểm tra công nhận PCGDMN TE5T
91_2013_CV-PGD&DT-MN 15/05/2013 Công văn số 91_2013_CV-PGD&DT-MN ngày ban hành 15/05/2013 kê phân công GV dạy theo lớp và nộp đề kiểm tra định kì, học kì II năm học 2012 – 2013
14_2013_TB-PGD&ĐT 15/05/2013 Công văn số 14_2013_TB-PGD&ĐT ngày ban hành 15/05/2013 duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2013-2014
30_2013_CV-PGD&DT 13/05/2013 Công văn số 30_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 13/05/2013 báo cáo kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục
82_2013_CV-PGD&ĐT 13/05/2013 Công văn số 82_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2013 nhắc nhở hoàn thành hồ sơ quy hoạch từ nay và các năm tiếp theo
84_2013_CV-PGD&ĐT 13/05/2013 Công văn số 84_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2013 sử dụng thư điện tử và chuyển đổi Website Phòng GD&ĐT
85_2013_CV-PGD&ĐT 13/05/2013 Công văn số 85_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2013 cập nhật dữ liệu và báo cáo thống kê số liệu cuối năm trên cổng thông tin tỉnh năm học 2012 - 2013
86_2013_CV-PGD&ĐT 13/05/2013 Công văn số 86_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2013 nộp báo cáo số liệu thống kê cuối năm học 2012-2013
80_2013_CV-PGD&ĐT 10/05/2013 Công văn số 80_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 10/05/2013 chuẩn bị hồ sơ để đón Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật  trong lĩnh vực thu học phí và các khoản đóng góp khác tại các cơ s
79_2013_CV-PGD&ĐT 07/05/2013 Công văn số 79_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 07/05/2013 thông báo các loại hồ sơ sổ sách và vở dùng trong nhà trường năm học 2013 - 2014
11_2013_TB-PGD&ĐT 04/05/2013 Thông báo số 11_2013_TB-PGD&ĐT ngày ban hành 04/05/2013 Về việc tham quan du lịch, học tập trong hè năm học 2012 - 2013
72_2013_CV-PGD&ĐT 04/05/2013 Công văn số 72_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 04/05/2013 việc báo cáo số lượng sản phẩm đăng ký tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2013
73_2013_CV-PGD&ĐT 04/05/2013 Công văn số 73_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 04/05/2013 cử CBGV tham gia tập huấn Phòng chống dịch bệnh trong trường học
74_2013_CV-PGD&ĐT 04/05/2013 Công văn số 74_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 04/05/2013 Tăng cường đảm bảo VSATTP, phòng chống dịch bệnh năm 2013. 
11_2013_KH-PGD&ĐT 02/05/2013 Công văn số 11_2013_KH-PGD&ĐT ngày ban hành 02/05/2013 đánh giá công tác tháng 04/2013 và triển khai kế hoạch tháng 05/2013
127_2013_CV-PGD&DT 2013/08/16 Công văn số 127_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 16/08/2013 điều động giáo viên tham gia văn nghệ Lễ tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.
128_2013_CV-PGD&DT 2013/08/16 Công văn số 128_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 16/08/2013 đảm bảo an toàn để tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh
30_2013_CV-PGD&DT-CM 2013/08/15 Công văn số 30_2013_CV-PGD&DT-CM ngày ban hành 15/08/2013 đăng kí mua Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và nhận hồ sơ, sổ sách đầu năm học
1623 / SGD&ĐT- GDTrH 2013/08/15 Công văn số 1623 / SGD&ĐT- GDTrH ngày ban hành 15/08/2013 Phát hành tài liệu
130_2013_CV-PGD&DT 2013/08/20 Công văn số 130_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 20/08/2013 bồi dưỡng kiến thức VSATTP và phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở GDMN năm học 2013 - 2014
243_GM-UBND 2013/08/20 Công văn số 243_GM-UBND ngày ban hành 20/08/2013 Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2012 – 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
02_2013_SY-PGD&DT 2013/08/22 Công văn số 02_2013_SY-PGD&DT ngày ban hành 22/08/2013 đăng ký mua tài liệu nhiệm vụ năm học 2013-2014
07_KH-LN 2013/08/14 Công văn số 07_KH-LN ngày ban hành 14/08/2013 Kế hoạch tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013 Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội năm học 2013 - 2014
136_2013_CV-PGD&DT 2013/09/03 Công văn số 136_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 03/09/2013 tổ chức tập huấn phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
134_2013_CV-CTD 2013/08/29 Công văn số 134_2013_CV-CTD ngày ban hành 29/08/2013 nhận học bổng Mỹ Tâm
22_2013_KH-PGD&DT 2013/09/04 Công văn số 22_2013_KH-PGD&DT ngày ban hành 04/09/2013 đánh giá công tác tháng 08/2013 và triển khai kế hoạch tháng 09/2013)
137_2013_CV-PGD&DT 2013/09/05 Công văn số 137_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 05/09/2013 báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2013 - 2014
00_2013_CV-PGD&DT 2013/09/09 Công văn số 00_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 09/09/2013 Dự thảo nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 bậc Tiểu học
59_CVLN-TTYT-GD&ĐT 2013/09/09 Công văn số 59_CVLN-TTYT-GD&ĐT ngày ban hành 09/09/2013 Kiểm tra công tác phòng chống dịch đầu năm  học mới 2013 - 2014
139_2013_CV-PGD&DT 2013/09/06 Công văn số 139_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 06/09/2013 điều động  GV tham gia văn nghệ  Lễ giao nhận quân năm 2013
143_2013_CV-PGD&DT 2013/09/13 Công văn số 143_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 13/09/2013 triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2013 - 2014
142_2013_PGD&DT-THCS 2013/09/12 Công văn số 142_2013_PGD&DT-THCS ngày ban hành 12/09/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 cấp THCS
19_KH-TTYT 2013/09/09 Công văn số 19_KH-TTYT ngày ban hành 09/09/2013 KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2013
144_2013_CV-PGD&DT 2013/09/13 Công văn số 144_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 13/09/2013 tham gia họp giới thiệu hoạt động của FFAV
147_2013_CV-PGD&DT 2013/09/13 Công văn số 147_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 13/09/2013 tổng kết Dự án và tổ chức Hội thi bơi cho học sinh tiểu học
04_2013_KH-PGD&DT-CM 2013/09/10 Công văn số 04_2013_KH-PGD&DT-CM ngày ban hành 2013/09/10 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 cấp Tiểu học
149_2013_CV-PGD&DT 2013/09/17 Công văn số 149_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 17/09/2013 cử CBGV-NV tham gia tập huấn nghiệp vụ PCCC-CHCN năm 2013
150_2013_CV-PGD&DT-MN 2013/09/17 Công văn số 150_2013_CV-PGD&DT-MN ngày ban hành 17/09/2013 phát động cuộc thi “Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non”
05_2013_HD-PGD&DT-MN 2013/09/18 Công văn số 05_2013_HD-PGD&DT-MN ngày ban hành 18/09/2013 HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014 BẬC HỌC MẦM NON
151_2013_CV-PGD&DT-CM 2013/09/18 Công văn số 151_2013_CV-PGD&DT-CM ngày ban hành 18/09/2013 Kiểm tra hồ sơ phổ cập GDTH và phổ cập GDTH đúng độ tuổi năm 2013
145_2013_CV-PGD&DT 2013/09/13 Công văn số 145_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 2013/09/13 điều động giáo viên tham gia văn nghệ Lễ khai mạc ĐH TDTT huyện
146_2013_CV-PGD&DT 2013/09/13 Công văn số 146_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 13/09/2013 điều động giáo viên tham gia Lễ khai mạc ĐH TDTT huyện lần thứ V năm 2013
23_2013_KH-PGD&DT 2013/09/18 Công văn số 23_2013_KH-PGD&DT ngày ban hành 18/09/2013 chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão năm 2013
157_2013_CV-PGD&DT 2013/09/19 Công văn số 157_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 19/09/2013 khảo sát kỹ thuật tại các CLB Bóng đá trên địa bàn huyện
156_2013_CV-PGD&DT 2013/09/19 Công văn số 156_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 19/09/2013 tăng cường tuyên truyền Đại hội TDTT huyện lần thứ V năm 2013 
15_2013_GM-PGD&DT 2013/09/20 Công văn số 15_2013_GM-PGD&DT ngày ban hành 20/09/2013 Giấy mời
16_2013_GM-PGD&DT 2013/09/20 Công văn số 16_2013_GM-PGD&DT ngày ban hành 20/09/2013 tổ chức hội nghị Hội nghị Tổng kết năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Hội đồng bộ môn và thanh tra
162_2013_CV-PGD&DT 2013/09/24 Công văn số 162_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 24/09/2013 cử giáo viên tham gia Tập huấn “Lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và viết báo cáo” 
163_2013_CV-PGD&DT 2013/09/24 Công văn số 163_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 24/09/2013 điều động  GV tham gia văn nghệ  Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2013
164_2013_CV-PGD&DT 2013/09/24 Công văn số 164_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 24/09/2013 tổ chức họp tổng kết “Dự án bơi và giảm thiểu RRTT” cho học sinh tiểu học
165_2013_CV-PGD&DT 2013/09/24 Công văn số 165_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 24/09/2013 phát động Cuộc thi về chủ đề “Tình nguyện viên, người bạn thân thiết của CLB chúng tôi” 
166_2013_CV-PGD&DT 2013/09/24 Công văn số 166_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 24/09/2013 cử giáo viên tham gia Tập huấn “Huấn luyện viên bóng đá cơ bản” 
17_2013_GM-PGD&DT 2013/09/24 Công văn số 17_2013_GM-PGD&DT ngày ban hành 24/09/2013 tập huấn phòng chống dịch, VSTH đầu năm học 2013-2014
161_2013_CV-PGD&DT-MN 2013/09/24 Công văn số 161_2013_CV-PGD&DT-MN ngày ban hành 24/09/2013 phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm Luật Quảng cáo
169_2013_CV-PGD&DT-MN 2013/09/26 Công văn số 169_2013_CV-PGD&DT-MN ngày ban hành 26/09/2013 tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm  2013
168_2013_CV-PGD&DT-MN 2013/09/26 Công văn số 168_2013_CV-PGD&DT-MN ngày ban hành 26/09/2013 đặt mua và đọc báo Nhân Dân và báo Thừa Thiên Huế 
170_2013_CV-PGD&DT 2013/10/01 Công văn số 170_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 01/10/2013 báo cáo nhu cầu kinh phí thâm niên để chi trả BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 05/2011- 12/2012 
171_2013_CV-PGD&DT 2013/10/01 Công văn số 171_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 01/10/2013 Thay đổi thời gian thi tuyển bổ sung vào lớp 7 CLC trường THCS TT Phong Điền, năm học 2013 – 2014
172_2013_CV-PGD&DT 2013/10/01 Công văn số 172_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 01/10/2013 Báo cáo kết quả điều tra và kế hoạch phúc tra Phổ cập GD THCS
27_2013_KH-PGD&DT 2013/10/02 Công văn số 27_2013_KH-PGD&DT ngày ban hành 02/10/2013 đánh giá công tác tháng 09/2013 và triển khai kế hoạch tháng 10/2013
6072_BGDDT-CNTT 2013/09/04 Công văn số 6072_BGDDT-CNTT ngày ban hành 04/09/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014
04_2013_PGD&DT 2013/10/04 Công văn số 04_2013_PGD&DT ngày ban hành 04/10/2013 một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua năm học 2013 - 2014 và xây dựng điển hình tiên tiến tiêu biểu
173_2013_CV-PGD&DT 2013/10/03 Công văn số 173_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 03/10/2013 cân đối quỹ lương năm 2013 và số lương phòng học, các cơ sở lẽ phục vụ năm học 2013 - 2014.
174_2013_CV-PGD&DT 2013/10/09 Công văn số 174_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 09/10/2013 V/v tổ chức bồi dưỡng và tham gia thi MTCT cấp tỉnh năm học 2013 - 2014
327_2013_QĐ-PGD&DT 2013/10/14 Công văn số 327_2013_QĐ-PGD&DT ngày ban hành 14/10/2013 V/v thành lập Đoàn thanh tra toàn diện năm học 2013 - 2014
175_2013_CV-PGD&DT 2013/10/14 Công văn số 175_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 14/10/2013 triển khai công tác phòng chống bão Nari năm 2013 
177_2013_CTD 2013/10/16 Công văn số 177_2013_CTD ngày ban hành 16/10/2013 triển khai công tác Hội Chữ thập đỏ năm học 2013 - 2014
34/2013/TT-BGDĐT 2013/09/17 Công văn số 34/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 2013/09/17 Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 th&aa
337_2013_QD-PGD&DT 2013/10/15 Công văn số 337_2013_QD-PGD&DT ngày ban hành 15/10/2013 thành lập đoàn thanh tra toàn diện trường Mầm non Hoa Sen
178 /PGD&ĐT-TCCB 2013/10/17 Công văn số 178 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 17/10/2013 cập nhật dữ liệu PMIS năm 2013
338_2013_QĐ-PGD&ĐT 2013/10/21 Công văn số 338_2013_QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 21/10/2013 thành lập đoàn thanh tra toàn diện trường THCS Phong Sơn năm học 2013 - 2014
180_2013_CV-PGD&DT 2013/10/21 Công văn số 180_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 21/10/2013   Tập huấn triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” năm học 2013-2014
311/GM -UBND 2013/10/21 Công văn số 311/GM -UBND ngày ban hành 21/10/2013 giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục THCS năm học 2013 - 2014
304/GM - UBND 2013/10/21 Công văn số 304/GM - UBND ngày ban hành 21/10/2013 Hội nghị triển khai Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012- 2016”
181_2013_CV-PGD&DT 2013/10/24 Công văn số 181_2013_CV-PGD&DT ngày ban hành 24/10/2013 Thông báo thời gian nộp hồ sơ kiểm tra phổ cập GDTH và phổ cập GDTH đúng độ tuổi năm 2013
179_2013_CV-PGD&DT-KT 2013/10/17 Công văn số 179_2013_CV-PGD&DT-KT ngày ban hành 17/10/2013 chấn chỉnh và báo cáo các khoản tự nguyện đóng góp của nhân dân.
1973 /SGDĐT-KH&CNTT 2013/10/14 Công văn số 1973 /SGDĐT-KH&CNTT ngày ban hành 14/10/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014
345_2013_QĐ-PGD&ĐT 2013/10/28 Công văn số 345_2013_QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 28/10/2013 thành lập Đoàn thanh tra toàn diện trường Tiểu học Phong Xuân năm học 2013 - 2014
18_2013_GM-PGD&ĐT-MN 2013/10/24 Công văn số 18_2013_GM-PGD&ĐT-MN ngày ban hành 24/10/2013 rà soát các điều kiện tiêu chuẩn và tiến độ thực hiện công tác Phổ cập GDMNTENT của các đơn vị
183_2013_CV-PGD&ĐT 2013/10/28 Công văn số 183_2013_CV-PGD&ĐT ngày ban hành 28/10/2013 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra chung
30_2013_KH-PGD&ĐT 2013/10/28 Công văn số 30_2013_KH-PGD&ĐT ngày ban hành 2013/10/28 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm định CLGD năm học 2013 - 2014
18_2013_TB-PGD&DT 2013/10/28 Công văn số 18_2013_TB-PGD&DT ngày ban hành 28/10/2013 Về việc cân đối quỹ lương năm 2013 
33 /TB-PGD&ĐT 2013/10/29 Công văn số 33 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 29/10/2013 giới thiệu nguồn tài liệu BDTX GV
188 /PGD&ĐT 2013/11/04 Công văn số 188 /PGD&ĐT ngày ban hành 04/11/2013 tăng cường phòng chống dịch, bệnh Sốt xuất huyết trong trường học.  
28 / KH-PGD& ĐT 2013/10/31 Công văn số 28 / KH-PGD& ĐT ngày ban hành 2013/10/31 đánh giá công tác tháng 10/2013  và triển khai kế hoạch tháng 11/2013
07/PGD&ĐT-CM 2013/11/05 Công văn số 07/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 05/11/2013 Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu
190/PGD&ĐT-THCS 2013/11/06 Công văn số 190/PGD&ĐT-THCS ngày ban hành 2013/11/06 chỉ đạo một số hoạt chuyên môn cấp THCS giữa học kì I, năm học 2013 - 2014
347/QĐ-PGD&ĐT 2013/11/05 Công văn số 347/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 2013/11/05 thành lập Đoàn thanh tra toàn diện trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2013 - 2014
191/ PGD&ĐT 2013/11/07 Công văn số 191/ PGD&ĐT ngày ban hành 07/11/2013 tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”
193 /PGD&ĐT 2013/11/11 Công văn số 193 /PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2013 cử giáo viên tham gia tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ dạy bơi và cứu đuối cho GV THCS năm 2013
195 /PGD&ĐT 2013/11/11 Công văn số 195 /PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2013 điều động giáo viên tham gia Liên hoan Tiếng hát giáo viên toàn tỉnh năm 2013
194/CV-PGD&ĐT 2013/11/11 Công văn số 194/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2013 tổ chức thi Olympic Tiếng Anh qua Internet các cấp năm học 2013-2014.
348/QĐ-PGD&ĐT 2013/11/11 Công văn số 348/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2013 khen thưởng tập thể đạt giải trong Hội thi “Thiết bị dạy học tự làm thực hiện phổ cập GDMN  cho trẻ em 5 tuổi” bậc học Mầm non năm 2013
197/CV-PGD&ĐT 2013/11/14 Công văn số 197/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 14/11/2013 hướng dẫn chi tiết việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm định CLGD 
34/TB-PGD&ĐT 2013/11/14 Công văn số 34/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 14/11/2013 tặng kỉ niệm chương năm 2013
199/CV-PGD&ĐT 2013/11/18 Công văn số 199/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 18/11/2013 Tham dự lớp tập huấn Bồi dưỡng hè 2013
200/CV-PGD&ĐT 2013/11/18 Công văn số 200/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 18/11/2013 Tham dự lớp tập huấn Môi trường, biển đảo, biến đổi khí hậu
201/CV-PGD&ĐT 2013/11/18 Công văn số 201/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 18/11/2013 Xét chọn tập thể, cá nhân đề nghị khen 4 năm thực hiện tốt Chương trình GDMN
198/PGD&DT-TCCB 2013/11/14 Công văn số 198/PGD&DT-TCCB ngày ban hành 14/11/2013 báo cáo tình hình đội ngũ bậc học mầm non năm học 2013-2014
349/QĐ-PGD&ĐT 2013/11/22 Công văn số 349/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 22/11/2013 thành lập Đoàn thanh tra toàn diện trường Tiểu học Đông Nam Sơn năm học 2013 - 2014
204 /CV-PGD&ĐT 2013/11/22 Công văn số 204 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 22/11/2013 Hướng dẫn thực hiện quy định chuyên môn Mầm non
205 /PGD&ĐT 2013/11/25 Công văn số 205 /PGD&ĐT ngày ban hành 25/11/2013 triển khai bộ tài liệu Thực hành kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
207 /CV-PGD&ĐT 2013/11/25 Công văn số 207 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 25/11/2013 tham gia tập huấn công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông
/PGD&ĐT 2013/11/22 Công văn số /PGD&ĐT ngày ban hành 22/11/2013 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2013 - 2014 môn Máy tính cầm tay
209 /PGD-ĐT 2013/11/27 Công văn số 209 /PGD-ĐT ngày ban hành 27/11/2013 Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác năm học 2013 - 2014
210/PGD&ĐT-TCCB 2013/11/27 Công văn số 210/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 27/11/2013 quy hoạch trường, lớp từ nay đến 2015 và định hướng đến năm 2020
363/QĐ-PGD&ĐT 2013/11/27 Công văn số 363/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 2013/11/27 Về việc bổ sung dự toán kinh phí chênh lệch lương năm 2013 Cho đơn vị dự toán cấp II trực thuộc đơn vị dự toán cấp I Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
211 /CV-PGD&ĐT 2013/11/27 Công văn số 211 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 27/11/2013 hướng dẫn đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2013
214 /PGD&ĐT 2013/12/02 Công văn số 214 /PGD&ĐT ngày ban hành 02/12/2013 thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2014
215 /PGD&ĐT 2013/12/02 Công văn số 215 /PGD&ĐT ngày ban hành 02/12/2013 tham gia họp đánh giá hoạt động 2013 và lập kế hoạch hoạt động Dự án Bóng đá cộng đồng năm 2014
213/PGD&ĐT-CM 2013/11/29 Công văn số 213/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 29/11/2013 Hướng dẫn tổ chức một số kì thi, hội thi, giao lưu năm học 2013 - 2014
32B/KH-PGD& ĐT 2013/12/02 Công văn số 32B/KH-PGD& ĐT ngày ban hành 02/12/2013 đánh giá công tác tháng 11/2013  và triển khai kế hoạch tháng 12/2013
216/PGD&ĐT 2013/12/02 Công văn số 216/PGD&ĐT ngày ban hành 2013/12/02 cử CBGV tham gia Hội thảo đánh giá công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS năm 2013 
212/PGD&ĐT-CM 2013/12/02 Công văn số 212/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 2013/12/02 Hướng dẫn kiểm tra và báo cáo kết quả học kỳ I năm học 2013 - 2014
273 /CV-PGD&ĐT 2013/12/03 Công văn số 273 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 2013/12/03 Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối kỳ môn tiếng Anh Tiểu học năm học 2013-2014
218/CV-PGD&DT 2013/12/04 Công văn số 218/CV-PGD&DT ngày ban hành 04/12/2013 Tham dự Hội nghị trực báo hiệu trưởng
35_TB-PGD&ĐT 2013/12/05 Công văn số 35_TB-PGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2013 điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị trực báo Hiệu trưởng
375/QĐ-PGD&ĐT 2013/12/05 Công văn số 375/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2013 thành lập Đoàn thanh tra toàn diện trường Tiểu học Điền Hải năm học 2013 - 2014
34/KH-PGD&ĐT 2013/12/05 Công văn số 34/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2013 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TIẾNG HÁT HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014
376/QĐ-PGD&ĐT 2013/12/05 Công văn số 376/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2013 Về việc chuyển từ tạm ứng sang thực chi ngân sách năm 2013 và bổ sung dự toán kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ theo Nghị định 116/2010NĐ-CP cho các Trường trực thuộc đơn vị dự
377/QĐ-PGD&ĐT 2013/12/05 Công văn số 377/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2013 Về việc bổ sung dự toán kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ theo Nghị định 116/2010NĐ-CP và Nghị định 64/2009/NĐ-CP năm 2013 cho các Trường trực thuộc đơn vị dự toán cấp I Phòng
378/QĐ-PGD&ĐT 2013/12/05 Công văn số 378/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2013 Về việc bổ sung dự toán kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ theo Nghị định 116/2010NĐ-CP và Nghị định 64/2009/NĐ-CP năm 2013 cho các Trường trực thuộc đơn vị dự toán cấp I Phòng
379/QĐ-PGD&ĐT 2013/12/05 Công văn số 379/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2013 Về việc bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3, 4 tuổi con hộ nghèo và hộ chính sách năm 2012 cho các Trường Mầm non trực thuộc đơn vị dự toán cấp I Phòng Giáo dục
36/TB-PGD&ĐT 2013/12/06 Công văn số 36/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 06/12/2013 thông báo Nghị định 138/2013/NĐ-CP, Nghị định 166/2013/NĐ-CP và Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ
221/PGD&ĐT 2013/12/11 Công văn số 221/PGD&ĐT ngày ban hành 11/12/2013 điều động giáo viên tham gia văn nghệ ĐH Hội khuyến học huyện. 
222/PGD&ĐT 2013/12/11 Công văn số 222/PGD&ĐT ngày ban hành 11/12/2013 cử giáo viên tham gia Ngày hội Kỹ năng sống năm 2013 
220/PGD&ĐT 2013/12/11 Công văn số 220/PGD&ĐT ngày ban hành 11/12/2013 cử giáo viên tham gia tập huấn giảng dạy Bóng đá cho GV THCS năm 2013
219 /CV-PGD&ĐT 2013/12/11 Công văn số 219 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 11/12/2013 báo cáo số lượng bàn ghế giáo viên, học sinh còn thiếu. 
392 /QĐ-PGD&ĐT 2013/12/12 Công văn số 392 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 12/12/2013 Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách các đơn vị dự toán cấp II trực thuộc đơn vị dự toán cấp I Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2013
224/PGD&ĐT-CM 2013/12/13 Công văn số 224/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 13/12/2013 tham gia sinh hoạt và tập huấn chuyên môn THCS học kì 1 năm học 2013 - 2014
398/QĐ-PGD&ĐT 2013/12/13 Công văn số 398/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 13/12/2013 thành lập Đoàn thanh tra toàn diện trường Mầm non Thị trấn Phong Điền năm học 2013 – 2014
39 /TB-PGD&ĐT 2013/12/11 Công văn số 39 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 11/12/2013 tặng kỉ niệm chương năm 2013
227/PGD&ĐT 2013/12/16 Công văn số 227/PGD&ĐT ngày ban hành 16/12/2013 Điều động CB-GV tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
228/PGD&ĐT 2013/12/16 Công văn số 228/PGD&ĐT ngày ban hành 16/12/2013 Điều động GV dạy lớp 5 tuổi tham dự lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị (đàn Organ)
229/PGD&ĐT 2013/12/16 Công văn số 229/PGD&ĐT ngày ban hành 16/12/2013 Điều động GV dạy lớp 5 tuổi tham dự lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị (đàn Organ)
226 /CV-PGD&ĐT 2013/12/13 Công văn số 226 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 13/12/2013 giới thiệu hoạt động của Dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam
230 /CV-PGD&ĐT 2013/12/16 Công văn số 230 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 16/12/2013 Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch BDTX giáo viên MN năm học 2013-2014
232 /CV-PGD&ĐT 2013/12/17 Công văn số 232 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 17/12/2013 hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2014
36/TB-PGD& ĐT 2013/12/13 Công văn số 36/TB-PGD& ĐT ngày ban hành 13/12/2013 phân công công tác chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động giáo dục của Phòng
238 /CV-PGD&ĐT 2013/12/19 Công văn số 238 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 19/12/2013 Đánh giá chương trình và góp ý tài liệu “Hướng dẫn chương trình GDMN”
267 /CV-PGD&ĐT 2013/12/18 Công văn số 267 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 18/12/2013 chi trả tiền đạt tạp chí Sông Hương. 
236/PGD&ĐT-CM 2013/12/19 Công văn số 236/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 19/12/2013 tổ chức thi hùng biện tiếng Anh THCS cấp trường và cấp huyện
416 /QĐ-PGD 2013/12/18 Công văn số 416 /QĐ-PGD ngày ban hành 18/12/2013 bàn giao thiết bị tài sản đưa vào sử dụng năm 2013
234/PGD&ĐT-CM 2013/12/18 Công văn số 234/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 18/12/2013 hướng dẫn bổ sung một số nội dung tổ chức một số kì thi, hội thi, giao lưu năm học 2013 - 2014
2547/SGD&ĐT-VP 2013/12/20 Công văn số 2547/SGD&ĐT-VP ngày ban hành 20/12/2013 tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ (2014)
247/ PGD&ĐT 2013/12/25 Công văn số 247/ PGD&ĐT ngày ban hành 25/12/2013 phát động Cuộc thi “Biến đổi khí hậu - Hành động của em”.
248 /CV-PGD&ĐT 2013/12/25 Công văn số 248 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 25/12/2013 đăng ký mua sổ theo dõi sức khỏe học sinh tiểu học
246 /CV-PGD&ĐT 2013/12/25 Công văn số 246 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 25/12/2013 “Tuyển chọn học sinh tham gia Lễ hội bóng đá hy vọng năm 2014 tại Brazil”
250 /CV-PGD&ĐT 2013/12/25 Công văn số 250 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 25/12/2013 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
251 /CV-PGD&ĐT 2013/12/25 Công văn số 251 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 25/12/2013 Tập huấn bổ sung phần mềm "QLTTGDDT qua cổng thông tin đào tạo tỉnh"
252 /CV-PGD&ĐT 2013/12/25 Công văn số 252 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 25/12/2013 kế hoạch Đánh giá ngoài và tự đánh giá công tác KĐCLGD năm 2014
253/ CV-PGD&ĐT 2013/12/29 Công văn số 253/ CV-PGD&ĐT ngày ban hành 29/12/2013 Sơ kết 3 năm thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
254/PGD&ĐT 2013/12/30 Công văn số 254/PGD&ĐT ngày ban hành 30/12/2013 không sử dụng phần mềm Earth Explorer trong dạy học tin học.
431 /QĐ-PGD&ĐT 2013/12/27 Công văn số 431 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 27/12/2013 giao dự toán ngân sách năm 2014 cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc đơn vị dự toán cấp I Phòng Giáo dục và Đào tạo
141/PGD&ĐT-TTr 2013/01/31 Công văn số 141/PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 31/01/2013 điều động tập huấn cộng tác viên thanh tra
01/PGD&ĐT 2014/01/02 Công văn số 01/PGD&ĐT ngày ban hành 02/01/2014 thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII
35 B/KH-PGD& ĐT 2014/01/02 Công văn số 35 B/KH-PGD& ĐT ngày ban hành 02/01/2014 đánh giá công tác tháng 12/2013 và triển khai kế hoạch tháng 01/2014
02/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/06 Công văn số 02/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 thành lập Ban Kiểm tra - Chỉ đạo các hội thi “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” học sinh và giáo viên, thi “Hồ sơ giáo viên và Hồ sơ tổ chuyên môn” cấp Tiểu học v&ag
03/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/06 Công văn số 03/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 thành lập Hội đồng chấm thi phong trào“ Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” cấp Tiểu học năm học  2013 - 2014
06/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/06 Công văn số 06/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 thành lập hội đồng chấm thi “Viết chữ đẹp” học sinh và giáo viên THCS năm học  2013 - 2014
04/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/06 Công văn số 04/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 thành lập Hội đồng coi thi “ Viết chữ đẹp” học sinh (từ lớp 2 đến lớp 6) Năm học  2013 - 2014
02 /PGD&ĐT 2014/01/06 Công văn số 02 /PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 tham gia quyết toán hoạt động Dự án Bóng đá cộng đồng năm 2013
03 /PGD&ĐT 2014/01/06 Công văn số 03 /PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 tổ chức Hội thi tiếng hát học sinh tiểu học cấp huyện năm học 2013 – 2014
04 /PGD&ĐT 2014/01/07 Công văn số 04 /PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2014 tổ chức thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp huyện năm học 2013-2014.
05/CV-PGD&DT-MN 2014/01/08 Công văn số 05/CV-PGD&DT-MN ngày ban hành 08/01/2014 Tổng kết chương trình Giáo dục mầm non mới và tập huấn lập kế hoạch giáo dục, sử dụng bộ chuẩn PTTE5T
20/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/08 Công văn số 20/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2014 thành lập Hội đồng coi thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện Năm học  2013 - 2014 (HĐT trường THCS Phong Hiền và trường TH Điền Điền An)
21/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/08 Công văn số 21/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2014 thành lập Hội đồng coi thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện Năm học  2013 - 2014 (HĐT tại trường THCS TT Phong Điền và trường TH Trần Quốc Toản)
22/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/08 Công văn số 22/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2014 thành lập Hội đồng coi thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện Năm học  2013 - 2014 (HĐT tại trường THCS Phú Thạnh và trường THCS Điền Lộc)
28/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/13 Công văn số 28/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/01/13 thành lập Hội đồng coi thi học sinh giỏi cấp huyện Lớp 4, 5 và lớp 8, 9 năm học  2013 - 2014 đặt tại Trường THCS thị trấn Phong Điền
29/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/13 Công văn số 29/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/01/13 thành lập Hội đồng coi thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 4, 5 và lớp 8, 9  năm học 2013 - 2014 đặt tại Trường THCS Điền Hải
27/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/13 Công văn số 27/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 13/01/2014 thành lập Ban Chỉ đạo - Kiểm tra coi thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 4, 5 và  lớp 8, 9 năm học  2013 - 2014
01/PGĐ&ĐT-CM 2014/01/13 Công văn số 01/PGĐ&ĐT-CM ngày ban hành 13/01/2014 Điều chỉnh địa điểm thi học sinh giỏi lớp 4, 5 và 8, 9  năm học 2013 - 2014
09/PGD&ĐT 2014/01/13 Công văn số 09/PGD&ĐT ngày ban hành 13/01/2014 cử giáo viên tham gia tập huấn PPGD tiếng Anh Tiểu học
10/PGD&ĐT 2014/01/13 Công văn số 10/PGD&ĐT ngày ban hành 13/01/2014 triển khai Nghị quyết 8
63/2013/QĐ-UBND 2013/12/27 Công văn số 63/2013/QĐ-UBND ngày ban hành 27/12/2013 Ban hành Qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13/CV-PGD&ĐT 2014/01/14 Công văn số 13/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2014 tập huấn phần mềm quản lý chất lượng GDTH
33/QĐ- PGD&ĐT 2014/01/14 Công văn số 33/QĐ- PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2014 thành lập Hội đồng chấm thi học sinh giỏi cấp huyện các môn Lớp 4, 5 và lớp 8, 9 năm học  2013 - 2014
14/PGDĐT 2014/01/16 Công văn số 14/PGDĐT ngày ban hành 16/01/2014 thông báo khảo sát chất lượng đầu năm hàng năm
03/CT-UBND 2014/01/13 Công văn số 03/CT-UBND ngày ban hành 13/01/2014 tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đốt thả đèn trời đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện năm 2013 và những năm tiếp theo
6588/ QĐ - UBND 2013/12/30 Công văn số 6588/ QĐ - UBND ngày ban hành 30/12/2013 giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2014
16 /PGD&ĐT 2014/01/21 Công văn số 16 /PGD&ĐT ngày ban hành 21/01/2014 tăng cường đảm bảo VSATTP trường học năm 2014
gm/PGD&ĐT 2014/01/22 Công văn số gm/PGD&ĐT ngày ban hành 22/01/2014 Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014
18 / PGD&ĐT 2014/01/21 Công văn số 18 / PGD&ĐT ngày ban hành 21/01/2014 đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 
19 / PGD&ĐT 2014/01/21 Công văn số 19 / PGD&ĐT ngày ban hành 21/01/2014 đảm bảo an ninh chính trị, TTAT xã hội trước,  trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 
17 / PGD&ĐT 2014/01/21 Công văn số 17 / PGD&ĐT ngày ban hành 21/01/2014 tuyên truyền kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 
57/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/23 Công văn số 57/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 23/01/2014 khen thưởng hội thi " Hồ sơ tổ chuyên môn” cấp Tiểu học và THCS năm học  2013 - 2014
58/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/23 Công văn số 58/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 23/01/2014 khen thưởng hội thi " Hồ sơ giáo viên” cấp Tiểu học và THCS năm học  2013 - 2014
59/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/23 Công văn số 59/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 23/01/2014 khen thưởng hội thi "Viết chữ đẹp” giáo viên và học sinh cấp THCS năm học  2013 - 2014
60/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/23 Công văn số 60/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 23/01/2014 khen thưởng hội thi " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” và thi “ Viết chữ đẹp” cấp Tiểu học năm học  2013 - 2014
61/QĐ-PGD&ĐT 2014/01/23 Công văn số 61/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 23/01/2014 công nhận học sinh giỏi cấp huyện lớp 4, 5 và lớp 8, 9 năm học  2013 - 2014
01/PGD&ĐT-CM 2014/01/24 Công văn số 01/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 24/01/2014 kế hoạch kiểm tra, công nhận đơn vị có phong trào “Rèn chữ - giữ vở” và thi “Viết chữ đẹp” cấp tỉnh năm học 2013 - 2014
04/KH-PGD& ĐT 2014/01/24 Công văn số 04/KH-PGD& ĐT ngày ban hành 2014/01/24 đánh giá công tác tháng 01/2014  và triển khai kế hoạch tháng 02/2014
02/HD-PGD& ĐT 2014/02/08 Công văn số 02/HD-PGD& ĐT ngày ban hành 08/02/2014 tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm  thực hiện Chương trình hành động của ngành
23/CV-PGD&ĐT 2014/02/08 Công văn số 23/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 08/02/2014 báo cáo tình trạng sử dụng các tài sản được đầu tư đưa vào sử dụng trong năm 2013.
22/PGD&ĐT-CM 2014/02/08 Công văn số 22/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 08/02/2014 tổ chức thi “ Vẽ tranh bằng máy vi tính” và kiểm tra trường đạt phong trào “ Vở sạch - chữ đẹp” tiểu học năm học 2013 - 2014
66-67-68/QĐ-PGD&ĐT 2014/02/08 Công văn số 66-67-68/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 08/02/2014 thành lập Hội đồng coi thi “Vẽ tranh bằng máy vi tính” học sinh tiểu học năm học  2013 - 2014
24/CV-PGD&ĐT 2014/02/12 Công văn số 24/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 12/02/2014 Tập huấn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
02/TB-GĐ&ĐT 2014/02/12 Công văn số 02/TB-GĐ&ĐT ngày ban hành 12/02/2014 Thông báo lịch thẩm tra quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013
03/TB-PGD&ĐT 2014/02/14 Công văn số 03/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 14/02/2014 Thông báo nâng lương đợt 2 năm 2013
25/PGD&ĐT-THCS 2014/02/17 Công văn số 25/PGD&ĐT-THCS ngày ban hành 17/02/2014 thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII, năm học 2013 - 2014
01/GM-PGD&ĐT 2014/02/17 Công văn số 01/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 17/02/2014 kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014
182/SGD&ĐT-GDTH 2014/02/11 Công văn số 182/SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 11/02/2014 Thông báo kết quả kiểm tra học kỳ 1 năm học 2013-2014 các môn theo đề chung của Sở
26 /ĐL-PGD&ĐT 2014/02/17 Công văn số 26 /ĐL-PGD&ĐT ngày ban hành 17/02/2014 ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN PHONG ĐIỀN NĂM HỌC 2013 - 2014
27 /PGD&ĐT 2014/02/17 Công văn số 27 /PGD&ĐT ngày ban hành 17/02/2014 Quy định lập hồ sơ thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi
04/ PGD&ĐT-CM 2014/02/18 Công văn số 04/ PGD&ĐT-CM ngày ban hành 18/02/2014 thông báo kết quả thi “ Vẽ tranh bằng máy vi tính” và tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh năm học 2013 - 2014
29/CV-PGD&ĐT 2014/02/18 Công văn số 29/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 18/02/2014 chi trả tiền đạt Tập san Giáo dục và Đào tạo
28 /PGD&ĐT 2014/02/17 Công văn số 28 /PGD&ĐT ngày ban hành 2014/02/17 phát động Cuộc thi vẽ tranh ATGT Chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ III
30/PGDĐT- THCS 2014/02/18 Công văn số 30/PGDĐT- THCS ngày ban hành 18/02/2014 thông báo kế hoạch thi chọn học sinh giỏi “Hùng biện tiếng Anh THCS” cấp tỉnh năm học 2013-2014
30/CV-PGD&ĐT 2014/02/18 Công văn số 30/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 18/02/2014 trao học bổng Báo Công lý 
32/PGD&ĐT 2014/02/19 Công văn số 32/PGD&ĐT ngày ban hành 19/02/2014 tổ chức thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp huyện bổ sung năm học 2013-2014
74/QĐ-PGD&ĐT 2014/02/19 Công văn số 74/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 19/02/2014 thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện trường THCS Lê Văn Miến năm học 2013 - 2014
75/QĐ-PGD&ĐT 2014/02/19 Công văn số 75/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 19/02/2014 thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện trường TH Điền Hương năm học 2013 - 2014
33/CV-CM-PGD&ĐT 2014/02/21 Công văn số 33/CV-CM-PGD&ĐT ngày ban hành 21/02/2014 Kế hoạch bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2013-2014
06/TB-GĐ&ĐT 2014/02/24 Công văn số 06/TB-GĐ&ĐT ngày ban hành 24/02/2014 tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XX – năm 2014
05/TB-PGD&ĐT 2014/02/24 Công văn số 05/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 24/02/2014 thay đổi thời gian tổ chức Hội khỏe Phù đổng năm học 2013 – 2014
34/PGD&ĐT 2014/02/24 Công văn số 34/PGD&ĐT ngày ban hành 24/02/2014 Tham gia viết bài, tin về hoạt động của giáo dục mầm non 
35/PGD&ĐT-THCS 2014/02/24 Công văn số 35/PGD&ĐT-THCS ngày ban hành 24/02/2014 thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII, năm học 2013 – 2014 (Thông báo số 3)
07/PGD-DT 2014/02/24 Công văn số 07/PGD-DT ngày ban hành 24/02/2014 đổi tên trường Trung học cơ sở thị trấn Phong Điền
76/QĐ-PGD&ĐT 2014/02/25 Công văn số 76/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 25/02/2014 thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện trường Mầm non Phong Chương năm học 2013 – 2014
09/PGD&ĐT 2014/02/26 Công văn số 09/PGD&ĐT ngày ban hành 2014/02/26 báo cáo số học sinh bỏ học (Khẩn)
37 /PGD&ĐT 2014/02/26 Công văn số 37 /PGD&ĐT ngày ban hành 26/02/2014 tham gia Cuộc thi viết chủ đề “Âm vang Điện Biên”
38 /PGD&ĐT 2014/02/26 Công văn số 38 /PGD&ĐT ngày ban hành 26/02/2014 Ngăn ngừa việc sử dụng các loại thiết bị, đồ dùng và đồ chơi không rõ nguồn gốc, có thể gây nguy hại cho học sinh
78/QĐ- PGD&ĐT 2014/02/27 Công văn số 78/QĐ- PGD&ĐT ngày ban hành 27/02/2014 thành lập Hội đồng coi thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện bổ sung - Năm học  2013 - 2014
39/PGD&ĐT 2014/02/27 Công văn số 39/PGD&ĐT ngày ban hành 27/02/2014 lập hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGUT 2014.
10/ PGD&ĐT-CM 2014/02/28 Công văn số 10/ PGD&ĐT-CM ngày ban hành 28/02/2014 kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 5 năm học 2013 - 2014
41 / PGD&ĐT 2014/02/28 Công văn số 41 / PGD&ĐT ngày ban hành 28/02/2014 đăng ký tham gia Cup FFAV 2014
08/KH-PGD&ĐT 2014/02/28 Công văn số 08/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 28/02/2014 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2014
07/KH-PGD&ĐT 2014/02/28 Công văn số 07/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 28/02/2014 Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện trong năm 2014
43 /PGD&ĐT 2014/02/28 Công văn số 43 /PGD&ĐT ngày ban hành 28/02/2014 treo Panô tuyên truyền về cổng trường ATGT 
42 /PGD&ĐT 2014/02/28 Công văn số 42 /PGD&ĐT ngày ban hành 28/02/2014 tăng cường đảm bảo phòng chống dịch bệnh năm 2014
45/PGD&ĐT 2014/03/03 Công văn số 45/PGD&ĐT ngày ban hành 03/03/2014 đảm bảo cho công tác tổ chức  HKPĐ năm học 2013 - 2014
46/PGD&ĐT 2014/03/03 Công văn số 46/PGD&ĐT ngày ban hành 03/03/2014 điều động  GV tham gia công tác trọng tài HKPĐ năm học 2013 - 2014
02/GM-PGD&ĐT 2014/03/03 Công văn số 02/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 03/03/2014 Giấy mời tham dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù đổng năm học 2013 – 2014
79/QĐ-PGD&ĐT 2014/02/28 Công văn số 79/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/02/28 khen thưởng hội thi “Vẽ tranh bằng máy vi tính”học sinh tiểu học Năm học  2013 - 2014
05/KH-PGD& ĐT 2014/03/03 Công văn số 05/KH-PGD& ĐT ngày ban hành 03/03/2014 đánh giá công tác tháng 02/2014 và triển khai kế hoạch tháng 03/2014
03/ HD-PGD& ĐT 2014/03/03 Công văn số 03/ HD-PGD& ĐT ngày ban hành 03/03/2014 thống nhất một số nội dung trong giảng dạy, kiểm tra, đánh giá môn Địa lý bậc THCS
48/PGD&ĐT-THCS 2014/03/03 Công văn số 48/PGD&ĐT-THCS ngày ban hành 03/03/2014 gặp mặt, dự giờ giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII, năm học 2013 - 2014
02a/GM-PGD&ĐT 2014/03/03 Công văn số 02a/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/03/03 Giấy mời
50/PGD&ĐT 2014/03/10 Công văn số 50/PGD&ĐT ngày ban hành 10/03/2014 quan tâm tạo điều kiện cho các giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh lần thứ VII, năm học 2013 - 2014
03/GM-PGD&ĐT 2014/03/10 Công văn số 03/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 10/03/2014 Giấy mời
19/ PGD&ĐT-TV 2014/03/10 Công văn số 19/ PGD&ĐT-TV ngày ban hành 10/03/2014 tổng hợp nhu cầu phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ
54/PGD&ĐT 2014/03/11 Công văn số 54/PGD&ĐT ngày ban hành 11/03/2014 lưu ý một số vấn đề trong công quản lí, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014
53/PGD&ĐT 2014/03/11 Công văn số 53/PGD&ĐT ngày ban hành 11/03/2014 cử cán bộ y tế trường học tham gia tập huấn phòng chống dịch bệnh năm học 2013 - 2014
52/PGD&ĐT 2014/03/11 Công văn số 52/PGD&ĐT ngày ban hành 11/03/2014 bồi dưỡng Luật GTĐB cho học sinh khối 9 tại các trường THCS năm 2014
55/PGD&ĐT 2014/03/13 Công văn số 55/PGD&ĐT ngày ban hành 13/03/2014 kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh 2014
56/PGD&ĐT-TV 2014/03/13 Công văn số 56/PGD&ĐT-TV ngày ban hành 13/03/2014 báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí quỹ I/2014
04/GM-PGD&ĐT 2014/03/14 Công văn số 04/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/03/14 GIẤY MỜI
14 /TB-PGD&ĐT 2014/03/14 Công văn số 14 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/03/14 triệu tập Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS  trực thuộc về dự , nghe thông báo kết luận của Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT
57/CV-PGD&ĐT 2014/03/17 Công văn số 57/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 17/03/2014 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 - 2016”
59/PGD&ĐT 2014/03/19 Công văn số 59/PGD&ĐT ngày ban hành 19/03/2014 Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng  trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
60/PGD&ĐT 2014/03/19 Công văn số 60/PGD&ĐT ngày ban hành 19/03/2014 Chấn chỉnh việc dạy ngoại ngữ trong trường mầm non
02 /TB-VHTT 2014/03/20 Công văn số 02 /TB-VHTT ngày ban hành 20/03/2014 bổ sung Điều lệ giải việt dã truyền thống huyện Phong Điền năm 2014
58/ PGD&ĐT 2014/03/17 Công văn số 58/ PGD&ĐT ngày ban hành 2014/03/17 cử đoàn học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh năm học 2013-2014
61/PGD&ĐT 2014/03/20 Công văn số 61/PGD&ĐT ngày ban hành 20/03/2014 điều động  GV tham gia trọng tài giải việt dã huyện Phong Điền năm 2014
63/PGD&ĐT 2014/03/20 Công văn số 63/PGD&ĐT ngày ban hành 20/03/2014 kiểm tra, rà soát lại dữ liệu trong phần mềm Thống kê GDTH năm 2014
63/PGD&ĐT-CM 2014/03/24 Công văn số 63/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 24/03/2014 cử cán bộ, giáo viên tập huấn PPGD và cách ra đề theo chuẩn quốc tế cho giáo viên tiếng Anh
64 /PGD&ĐT 2014/03/24 Công văn số 64 /PGD&ĐT ngày ban hành 24/03/2014 tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Phong Điền lần thứ II năm 2014
65 /PGD&ĐT 2014/03/24 Công văn số 65 /PGD&ĐT ngày ban hành 24/03/2014 đảm bảo an toàn cho học sinh
67/CV-PGD&ĐT 2014/03/25 Công văn số 67/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 25/03/2014 Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và dinh dưỡng mầm non phiên bản mới
14/PGD&ĐT-TCCB 2014/03/25 Công văn số 14/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 25/03/2014 thông báo nội dung làm việc về quy hoạch trường, lớp từ nay đến 2015 và định hướng đến năm 2020
13/PGD&ĐT-CM 2014/03/25 Công văn số 13/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 25/03/2014 đăng kí Tài liệu giáo dục địa phương và vở Luyện viết chữ đẹp theo chủ đề năm học 2014 - 2015
68/CV-PGD&ĐT 2014/03/26 Công văn số 68/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 26/03/2014 Thống kê Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng chưa qua đào tạo các lớp QLGD, TCLLCT
15/ PGD&ĐT-CM 2014/03/25 Công văn số 15/ PGD&ĐT-CM ngày ban hành 25/03/2014 kế hoạch tham gia thi học sinh giỏi lớp 5 cấp tỉnh năm học 2013 - 2014
69/CV-CM-PGD&ĐT 2014/03/26 Công văn số 69/CV-CM-PGD&ĐT ngày ban hành 26/03/2014 Kế hoạch tham gia kỳ thi HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2013-2014
04/PGD&CDGD 2014/03/26 Công văn số 04/PGD&CDGD ngày ban hành 26/03/2014 Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua năm học 2013 - 2014 và những năm tiếp theo
THÔNG TƯ Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học 2014/03/14 Công văn số THÔNG TƯ Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học ngày ban hành 14/03/2014 Thông tư Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
564/QDD-SGDĐT 2014/03/27 Công văn số 564/QDD-SGDĐT ngày ban hành 27/03/2014 Công nhận giải cá nhân trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh năm học 2013-2014
71/PGD&ĐT-TCCB 2014/03/28 Công văn số 71/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 28/03/2014 báo cáo các nội dung liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục
72/PGD&ĐT 2014/03/28 Công văn số 72/PGD&ĐT ngày ban hành 28/03/2014 tập huấn phần mềm thi nói cho môn tiếng Anh lớp 9
73/PGD&ĐT-THCS 2014/03/31 Công văn số 73/PGD&ĐT-THCS ngày ban hành 31/03/2014 Điều chỉnh lich thi kỳ thi HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2013-2014
10/ KH-PGD&ĐT 2014/03/28 Công văn số 10/ KH-PGD&ĐT ngày ban hành 28/03/2014 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014
74/CV-PGD&ĐT 2014/04/02 Công văn số 74/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 02/04/2014 báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về GDMN
09/KH-PGD& ĐT 2014/04/01 Công văn số 09/KH-PGD& ĐT ngày ban hành 2014/04/01 đánh giá công tác tháng 03/2014 và triển khai kế hoạch tháng 04/2014
05 TB/LN 2014/03/31 Công văn số 05 TB/LN ngày ban hành 31/03/2014 tổ chức Hội thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” năm học 2013 - 2014
75/PGD&ĐT-THCS 2014/04/03 Công văn số 75/PGD&ĐT-THCS ngày ban hành 2014/04/03 thống nhất một số điểm trong chỉ đạo chuyên môn bậc Trung học cơ sở
72A /CV-PGD&ĐT 2014/03/28 Công văn số 72A /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 28/03/2014 góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
05/PGD&ĐT-CM 2014/04/02 Công văn số 05/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 02/04/2014 Hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 năm học 2013 - 2014
76/PGD&ĐT 2014/04/07 Công văn số 76/PGD&ĐT ngày ban hành 2014/04/07 cung cấp số liệu và tài liệu xây dựng Bản đồ Quy hoạch mạng lưới của các trường đến năm 2020
77/PGD&ĐT 2014/04/07 Công văn số 77/PGD&ĐT ngày ban hành 07/04/2014 tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các trường mầm non
592 /SGDĐT-GDTrH 2014/03/31 Công văn số 592 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 31/03/2014 Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT
78/PGD&ĐT 2014/04/08 Công văn số 78/PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2014 tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” cho HS tiểu học lần thứ 7
31/PGD&ĐT 2014/04/11 Công văn số 31/PGD&ĐT ngày ban hành 11/04/2014 Báo cáo nhanh tình hình thiết bị tối thiểu lớp 5 tuổi thực hiện công tác PCGDMNTE5T
17/TB-PGD&ĐT 2014/04/14 Công văn số 17/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/04/14 Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở toàn tỉnh lần thứ VII, năm học 2013 - 2014
18/PGD&ĐT 2014/04/14 Công văn số 18/PGD&ĐT ngày ban hành 2014/04/14 tổ chức tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục
19/TB–PGD&ĐT 2014/04/16 Công văn số 19/TB–PGD&ĐT ngày ban hành 2014/04/16 Thông báo điều chỉnh thời gian Hội nghị 
84/PGD&ĐT-TCCB 2014/04/17 Công văn số 84/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 2014/04/17 thông báo nội dung làm việc về  việc quy hoạch trường, lớp 
20/TB-PGD&ĐT 2014/04/18 Công văn số 20/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/04/18 Thông báo kết quả Hội thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” cấp huyện, năm học 2013 - 2014
85/CV-PGD&ĐT 2014/04/18 Công văn số 85/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 18/04/2014 Hướng dẫn báo cáo tổng kết tình hình GDMN năm học 2013 – 2014               
86/PGD&ĐT 2014/04/21 Công văn số 86/PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2014 họp triển khai hoạt động Cup FFAV năm 2014
87/PGD&ĐT 2014/04/21 Công văn số 87/PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2014 điều động GV tham gia giải Cầu lông huyện Phong Điền năm 2014
21/TB-PGD&ĐT 2014/04/21 Công văn số 21/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2014 thông báo điều chỉnh nội dung việc quy hoạch trường, lớp 
00/PGD&DT 2014/04/22 Công văn số 00/PGD&DT ngày ban hành 2014/04/22 Giấy mời Hội nghị hiệu trưởng
22/TB-PGD&ĐT 2014/04/22 Công văn số 22/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/04/22 Thông báo chuẩn bị cho đợt kiểm tra thi đua năm học 2013-2014
24/TB- PGD& ĐT 2014/04/25 Công văn số 24/TB- PGD& ĐT ngày ban hành 25/04/2014 Thông báo tổng kiểm tra việc bảo quản và sử dựng con dấu
90/PGD&ĐT 2014/04/25 Công văn số 90/PGD&ĐT ngày ban hành 2014/04/25 Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10
836/SGDĐT-GDTH 2014/04/24 Công văn số 836/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 24/04/2014 Đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt năm học 2013-2014
91/PGD&ĐT 2014/04/26 Công văn số 91/PGD&ĐT ngày ban hành 26/04/2014 cử cán bộ tham gia tập huấn quản lý, sử dụng website của các đơn vị triển khai giai đoạn 3
92/PGD&ĐT 2014/04/28 Công văn số 92/PGD&ĐT ngày ban hành 28/04/2014 Hướng dẫn báo cáo tình hình Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
93 /PGD&ĐT 2014/04/28 Công văn số 93 /PGD&ĐT ngày ban hành 2014/04/28 điều động  GV tham gia văn nghệ  Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 
97/ PGD&ĐT 2014/04/28 Công văn số 97/ PGD&ĐT ngày ban hành 28/04/2014 Báo cáo cán bộ công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu
25/TB-PGD&ĐT 2014/04/28 Công văn số 25/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 28/04/2014 kiểm tra thi đua của Phòng GD&ĐT năm học 2013-2014
88 / KH-PGD& ĐT 2014/04/29 Công văn số 88 / KH-PGD& ĐT ngày ban hành 29/04/2014 v đánh giá công tác tháng 04/2014 và triển khai kế hoạch tháng 05/2014
06/PGD&DT-CM 2014/04/23 Công văn số 06/PGD&DT-CM ngày ban hành 23/04/2014 Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2013 - 2014
94/PGD&DT 2014/05/05 Công văn số 94/PGD&DT ngày ban hành 05/05/2014 tham gia tập huấn Sơ cấp cứu cho giáo viên các trường mầm non trên địa bàn huyện
13/BC-PGD&ĐT 2014/05/06 Công văn số 13/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 06/05/2014 tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
99 /PGD&ĐT-TV 2014/05/06 Công văn số 99 /PGD&ĐT-TV ngày ban hành 06/05/2014 công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức
100/CV-PGD&ĐT 2014/05/06 Công văn số 100/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/05/06 bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
07/PGD&ĐT-CM 2014/05/07 Công văn số 07/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 07/05/2014 Hướng dẫn một số nội dung công tác chuyên môn tháng 5 năm học 2013 - 2014
870 /SGD&ĐT-GDTrH 2014/04/28 Công văn số 870 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 28/04/2014 Tập huấn Sử dụng  di sản trong dạy học môn Lịch sử, Địa lý.  
105/PGD&ĐT 2014/05/09 Công văn số 105/PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2014 Tập huấn hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em
106/CV-PGD&ĐT 2014/05/09 Công văn số 106/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2014 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên năm học 2013-2014.
101 / PGD&ĐT 2014/05/08 Công văn số 101 / PGD&ĐT ngày ban hành 08/05/2014 tăng cường phòng, chống dịch sởi và các dịch bệnh năm 2014
104/ PGD&ĐT 2014/05/08 Công văn số 104/ PGD&ĐT ngày ban hành 08/05/2014 tham gia khóa học Tâm lý học đường cho GV Tiểu học
102/PGD&ĐT 2014/05/08 Công văn số 102/PGD&ĐT ngày ban hành 2014/05/08 tham gia Cúp FFAV năm 2014
107/PGD&ĐT 2014/05/12 Công văn số 107/PGD&ĐT ngày ban hành 12/05/2014 cập nhật, báo cáo số liệu thống kê cuối năm học 2013-2014 bậc MN
108/PGD&ĐT 2014/05/12 Công văn số 108/PGD&ĐT ngày ban hành 12/05/2014 báo cáo số liệu thống kê cuối năm học 2013-2014
109 /CV-PGD&ĐT 2014/05/12 Công văn số 109 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 12/05/2014 rà soát mã số ngạch lương đối với CBQL, giáo viên
110 /PGD&ĐT 2014/05/12 Công văn số 110 /PGD&ĐT ngày ban hành 12/05/2014 điều động GV tham gia đoàn VĐV tham gia  ĐH TDTT tỉnh TT Huế lần thứ VII năm 2014
1592/QĐ-BGDĐT 2014/05/09 Công văn số 1592/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 09/05/2014 Quyết định công nhận giải Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc năm học 2013-2014
111/PGD&ĐT 2014/05/13 Công văn số 111/PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2014 tham gia truyền thông phòng chống dịch bệnh trong trường học
113/PGD&ĐT 2014/05/14 Công văn số 113/PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2014 tăng cường công tác bảo đảm an toàn, thông tin mạng tại các đơn vị giáo dục
114/PGD&ĐT 2014/05/14 Công văn số 114/PGD&ĐT ngày ban hành 2014/05/14 Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2014 - 2015
115/PGD&ĐT 2014/05/14 Công văn số 115/PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2014 Báo cáo tổng kết công tác BDTX giáo viên năm học 2013-2014
116/PGD&ĐT 2014/05/14 Công văn số 116/PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2014 Hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện công tác y tế trong trường MN năm học 2013-2014.
70/CĐGD 2014/05/15 Công văn số 70/CĐGD ngày ban hành 15/05/2014 ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa”
117 /PGD&ĐT 2014/05/14 Công văn số 117 /PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2014 tham dự Lễ Tuyên dương – Khen thưởng học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp Tỉnh năm học 2013 - 2014
26/TB-PGD&ĐT 2014/05/14 Công văn số 26/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2014 tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Phong Điền lần thứ II năm 2014
118/PGD&ĐT-CM 2014/05/15 Công văn số 118/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 15/05/2014 Triển khai dạy và học môn tiếng Anh Tiểu học năm học 2014-2015
27/TB-PGD&ĐT 2014/05/15 Công văn số 27/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 15/05/2014 duyệt kế hoạch năm học 2014-2015
121/PGD&DT 2014/05/16 Công văn số 121/PGD&DT ngày ban hành 16/05/2014 điều động GV tham gia thi đấu tại ĐH TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014
120/PGD&ĐT 2014/05/16 Công văn số 120/PGD&ĐT ngày ban hành 16/05/2014 hướng dẫn tổ chức hoạt động phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam
119/PGD&ĐT 2014/05/16 Công văn số 119/PGD&ĐT ngày ban hành 16/05/2014 báo cáo tổng kết công tác BDTX giáo viên năm học 2013 - 2014
122/PGD&ĐT 2014/05/16 Công văn số 122/PGD&ĐT ngày ban hành 16/05/2014 hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao trường THCS Nguyễn Duy năm học 2014 - 2015
123/PGD&ĐT 2014/05/16 Công văn số 123/PGD&ĐT ngày ban hành 16/05/2014 triển khai đánh giá Chuẩn; đánh giá CC, VC, lao động hàng năm
126 /PGD&ĐT-TCCB 2014/05/19 Công văn số 126 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 19/05/2014 cập nhật dữ liệu PMIS năm 2014
09/GM- PGD&ĐT 2014/05/19 Công văn số 09/GM- PGD&ĐT ngày ban hành 19/05/2014 dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS
127 /PGD&ĐT 2014/05/20 Công văn số 127 /PGD&ĐT ngày ban hành 20/05/2014 tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và Quốc tế thiếu nhi 01/6
128 /PGD&ĐT 2014/05/20 Công văn số 128 /PGD&ĐT ngày ban hành 20/05/2014 tiếp nhận bóng đá của Dự án Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam 
28/TB-PGD&ĐT 2014/05/19 Công văn số 28/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 19/05/2014 trao phần thưởng cho học sinh giỏi các cấp học năm học 2013-2014
129 /PGD&ĐT-TCCB 2014/05/20 Công văn số 129 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 20/05/2014 báo cáo các thông tin kế toán trường học.
14 / HD-PGD& ĐT 2014/05/20 Công văn số 14 / HD-PGD& ĐT ngày ban hành 20/05/2014 V/v tổ chức ủng hộ Quỹ ‘Vì  Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”
130/BCĐ PCGD 2014/05/22 Công văn số 130/BCĐ PCGD ngày ban hành 2014/05/22 Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2014
132 /PGD&ĐT 2014/05/26 Công văn số 132 /PGD&ĐT ngày ban hành 26/05/2014 cử GV-NV tham gia tập huấn Kiến thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh trong trường học năm 2014 
133 /PGD&ĐT 2014/05/26 Công văn số 133 /PGD&ĐT ngày ban hành 26/05/2014 cử giáo viên tham gia Cúp FFAV năm 2014
134 /PGD&ĐT 2014/05/26 Công văn số 134 /PGD&ĐT ngày ban hành 26/05/2014 họp chuẩn bị cho Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên cấp tỉnh 2014
1639 /QĐ-UBND 2014/05/22 Công văn số 1639 /QĐ-UBND ngày ban hành 22/05/2014 khen thưởng học sinh đạt giải trong hội thi Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện - năm học 2013-2014
1638/QĐ-UBND 2014/05/22 Công văn số 1638/QĐ-UBND ngày ban hành 22/05/2014 khen thưởng học sinh đạt giải trong hội thi Hội khỏe Phù Đổng, hội thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 42 và hội thi KH-KT dành cho học sinh THPT cấp tỉnh - năm học 2013-2014
1637/QĐ-UBND 2014/05/22 Công văn số 1637/QĐ-UBND ngày ban hành 22/05/2014 khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi lớp 4, 5 và lớp 8, 9 cấp huyện - năm học 2013-2014
1636/QĐ-UBND 2014/05/22 Công văn số 1636/QĐ-UBND ngày ban hành 22/05/2014 khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi lớp 5, 9, 12 cấp tỉnh - năm học 2013-2014
1634 /QĐ-UBND 2014/05/22 Công văn số 1634 /QĐ-UBND ngày ban hành 22/05/2014 khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic tiếng Anh qua mạng internet cấp huyện - năm học 2013-2014
1633/QĐ-UBND 2014/05/22 Công văn số 1633/QĐ-UBND ngày ban hành 22/05/2014 khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic tiếng Anh qua mạng internet cấp tỉnh - năm học 2013-2014
1632 /QĐ-UBND 2014/05/22 Công văn số 1632 /QĐ-UBND ngày ban hành 22/05/2014 khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi giải toán bằng MTCT và hùng biện tiếng Anh cấp huyện - năm học 2013-2014
1640/QĐ-UBND 2014/05/22 Công văn số 1640/QĐ-UBND ngày ban hành 22/05/2014 khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi giải toán bằng MTCT và hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh - năm học 2013-2014
1635 /QĐ-UBND 2014/05/22 Công văn số 1635 /QĐ-UBND ngày ban hành 22/05/2014 khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic tiếng Anh qua mạng internet cấp quốc gia - năm học 2013-2014
107/QĐ-PGD&ĐT 2014/05/28 Công văn số 107/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 28/05/2014 khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi Vẽ tranh trên máy vi tính - năm học 2013-2014
134 /PGD&ĐT 2014/05/30 Công văn số 134 /PGD&ĐT ngày ban hành 30/05/2014 họp triển khai hoạt động chuẩn bị cho Cup FFAV năm 2014
135 /PGD&ĐT 2014/06/02 Công văn số 135 /PGD&ĐT ngày ban hành 02/06/2014 cử giáo viên tham gia Họp Ban kỹ năng sống Cúp FFAV năm 2014
14/KH-PGD& ĐT 2014/06/02 Công văn số 14/KH-PGD& ĐT ngày ban hành 02/06/2014 đánh giá công tác tháng 05/2014 và triển khai kế hoạch tháng 06/2014
74/ GM- CĐGD 2014/06/09 Công văn số 74/ GM- CĐGD ngày ban hành 09/06/2014 Giấy mời Hội nghị Ban chấp hành  Công đoàn Giáo dục huyện
29/TB-PGD&ĐT 2014/06/09 Công văn số 29/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 09/06/2014 Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm “ Chiến sĩ thi đua  cấp tỉnh” năm học 2013 - 2014
15 /KH-PGD&ĐT 2014/06/12 Công văn số 15 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 12/06/2014 Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện  năm học 2014 – 2015
31/ CV-LN 2014/05/20 Công văn số 31/ CV-LN ngày ban hành 20/05/2014 Kiểm tra công tác phòng chống dịch Đợt I năm 2014
1255 /QĐ-SGDĐT 2014/06/06 Công văn số 1255 /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 06/06/2014 cử đoàn cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
137/PGD&ĐT 2014/06/17 Công văn số 137/PGD&ĐT ngày ban hành 17/06/2014 thông báo kế hoạch Tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014
138 /PGD&ĐT 2014/06/18 Công văn số 138 /PGD&ĐT ngày ban hành 18/06/2014 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, thiết bị trường học và quản lý giáo dục
139/ CV-PGD&ĐT 2014/06/23 Công văn số 139/ CV-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/06/23 Kiểm tra công tác thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
72/TB-CĐGD 2014/06/24 Công văn số 72/TB-CĐGD ngày ban hành 2014/06/24 Kết quả ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa”
240/CV-PGD&ĐT 2014/06/23 Công văn số 240/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 23/06/2014 Chuẩn bị một số điều kiện tập huấn cho CBQL& GV mầm non
75/ DS-CĐGD 2014/06/24 Công văn số 75/ DS-CĐGD ngày ban hành 24/06/2014 Danh sách đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014) do Liên đoàn lao động huyện tổ chức
31 /TB-PGD&ĐT 2014/06/24 Công văn số 31 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 24/06/2014 Học sinh trúng tuyển vào lớp 6 CLC trường THCS Nguyễn Duy Năm học 2014 - 2015
16/KH-PGD& ĐT 2014/07/04 Công văn số 16/KH-PGD& ĐT ngày ban hành 04/07/2014 đánh giá công tác tháng 06/2014 và triển khai kế hoạch tháng 07/2014
142 /PGD&ĐT 2014/07/07 Công văn số 142 /PGD&ĐT ngày ban hành 2014/07/07 Hướng dẫn công tác coi, chấm khảo sát chất lượng đầu vào lớp 6, năm học 2014 - 2015
141/PGD&ĐT-TCCB 2014/07/03 Công văn số 141/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 03/07/2014 lập danh sách giáo viên, nhân viên thừa định biên của các trường năm học 2014-2015
03/TB-BCĐ 2014/07/04 Công văn số 03/TB-BCĐ ngày ban hành 04/07/2014 Thông báo về thời gian, địa điểm Hiến máu tình nguyện hè năm 2014
522/UBND-NV 2014/07/04 Công văn số 522/UBND-NV ngày ban hành 04/07/2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu.
143 /PGD&ĐT 2014/07/08 Công văn số 143 /PGD&ĐT ngày ban hành 08/07/2014 tập huấn chương trình “Dạy học Dự án” năm học 2014- 2015.
76/ KH-CĐGD 2014/07/10 Công văn số 76/ KH-CĐGD ngày ban hành 2014/07/10 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014) và trao Quỹ Khuyến học năm 2014
144/PGD&ĐT 2014/07/18 Công văn số 144/PGD&ĐT ngày ban hành 18/07/2014 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2014)
146 /GD&ĐT-KHTC 2014/07/23 Công văn số 146 /GD&ĐT-KHTC ngày ban hành 23/07/2014 Tăng cường công tác bảo vệ tài sản tại các trường  học
19/KH-PGD&ĐT 2014/07/29 Công văn số 19/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 29/07/2014 bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2014 - 2015
1378/QĐ-UBND 2014/07/01 Công văn số 1378/QĐ-UBND ngày ban hành 2014/07/01 ke hoach thoi gian nam hoc 2014-2015
148/ PGD&ĐT 2014/07/30 Công văn số 148/ PGD&ĐT ngày ban hành 30/07/2014 triển khai chiến dịch truyền thông “Rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng và tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”
76/CĐGD 2014/07/30 Công văn số 76/CĐGD ngày ban hành 2014/07/30 một số nhiệm vụ trước mắt và nhận kinh phí hoạt động công đoàn quý II năm 2014 
64/2014/NĐ-CP 2014/06/26 Công văn số 64/2014/NĐ-CP ngày ban hành 26/06/2014  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
18/KH-PGD& ĐT 2014/08/01 Công văn số 18/KH-PGD& ĐT ngày ban hành 01/08/2014 đánh giá công tác tháng 07/2014 và triển khai kế hoạch tháng 08/2014
149/PGD&ĐT-TV 2014/07/31 Công văn số 149/PGD&ĐT-TV ngày ban hành 2014/07/31 tổng hợp nhu câu kinh phí theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ
33/TB-PGD&ĐT 2014/07/31 Công văn số 33/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 31/07/2014 chuyển số dư dự toán ngân sách năm 2013 sang năm 2014
20/CV-PGD&ĐT 2014/08/04 Công văn số 20/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 04/08/2014 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2014-2015
150 /CV–PGD&ĐT 2014/08/05 Công văn số 150 /CV–PGD&ĐT ngày ban hành 05/08/2014 Kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng học sinh lớp 6, 10 đầu năm học 2014-2015
151/PGD&ĐT-CM 2014/08/05 Công văn số 151/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 05/08/2014 Triển khai dạy và học môn tiếng Anh Tiểu học năm học 2014-2015 và chấn chỉnh việc sử dụng sách tiếng Anh TH
34/TB-PGD&ĐT 2014/08/06 Công văn số 34/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 06/08/2014 kiểm tra cơ sở vật chất các trường được đầu tư theo Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện và công tác quản lý tài chính 6 tháng đầu
152/PGD&ĐT 2014/08/07 Công văn số 152/PGD&ĐT ngày ban hành 2014/08/07 Ra quân làm sạch đẹp khuôn viên các trường học trên địa bàn năm 2014
21/KH-PGD&ĐT 2014/08/08 Công văn số 21/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 08/08/2014 Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên TH, THCS năm học 2014-2015
1610/KH-SGD&ĐT 2014/08/08 Công văn số 1610/KH-SGD&ĐT ngày ban hành 08/08/2014 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển
153/PGD&ĐT-TV 2014/08/08 Công văn số 153/PGD&ĐT-TV ngày ban hành 08/08/2014 báo cáo tình hình và số lượng trang thiết bị phục vụ năm học 2014-2015.
154/PGD&ĐT 2014/08/08 Công văn số 154/PGD&ĐT ngày ban hành 08/08/2014 Hướng dẫn tổ chức và phát động Cuộc thi Em yêu lịch sử Việt nam
155/PGD&ĐT 2014/08/11 Công văn số 155/PGD&ĐT ngày ban hành 11/08/2014 Kiểm tra hồ sơ Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2014
12/GM-PGD&ĐT 2014/08/13 Công văn số 12/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 13/08/2014 Giấy mời sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 434/ĐA-UBND ngày 10/7/2012 của Ủy ban nhân dân huyện
156/PGD&ĐT 2014/08/14 Công văn số 156/PGD&ĐT ngày ban hành 14/08/2014 Điều động CBQL,GV tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng hè 2014
08/ TB-LĐLĐ 2014/08/12 Công văn số 08/ TB-LĐLĐ ngày ban hành 12/08/2014 tổ chức trao Quỹ khuyÕn häc LĐLĐ huyện năm 2014
09/ HD-PGD& ĐT 2014/08/14 Công văn số 09/ HD-PGD& ĐT ngày ban hành 14/08/2014 Tập huấn, triển khai Chương trình  “Dạy học Dự án” năm học 2014 – 2015 tại cơ sở. 
157/PGD&ĐT-CM 2014/08/14 Công văn số 157/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 2014/08/14 hướng dẫn công tác khảo sát chất lượng đầu cấp học sinh lớp 6 năm học 2014-2015
158/PGD&ĐT-CM 2014/08/14 Công văn số 158/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 14/08/2014 Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2014-2015
159/PGD&ĐT 2014/08/14 Công văn số 159/PGD&ĐT ngày ban hành 14/08/2014 thực hiện quản lý và sử dụng Hệ thống website của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện
35/TB-PGD&ĐT 2014/08/15 Công văn số 35/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 15/08/2014 hoãn Hội nghị thực hiện Đề án 434/ĐA-UBND và dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ  giáo dục trung học năm học 2014-2015
1713/SGDĐT-GDTrH 2014/08/14 Công văn số 1713/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 14/08/2014 Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015
13/GM-PGD&ĐT 2014/08/18 Công văn số 13/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/08/18 Hội nghị Hiệu trưởng để triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015
160/PGD&ĐT 2014/08/18 Công văn số 160/PGD&ĐT ngày ban hành 18/08/2014 Cập nhật thông tin lên Cổng thông tin đào tạo để cung cấp số liệu báo cáo nhanh đầu năm học 2014 – 2015
/BC-UBND 2014/08/19 Công văn số /BC-UBND ngày ban hành 19/08/2014 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015
/BC-UBND 2014/08/19 Công văn số /BC-UBND ngày ban hành 19/08/2014 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015
163 /PGD&ĐT 2014/08/21 Công văn số 163 /PGD&ĐT ngày ban hành 21/08/2014 tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
15 /GM-PGD&ĐT 2014/08/21 Công văn số 15 /GM-PGD&ĐT ngày ban hành 21/08/2014 triển triển khai một số chính sách, chế độ liên quan đến năm học 2014-2015
162/PGD&ĐT 2014/08/21 Công văn số 162/PGD&ĐT ngày ban hành 21/08/2014 báo cáo biên chế của các trường Mầm non
161/PGD&ĐT 2014/08/21 Công văn số 161/PGD&ĐT ngày ban hành 21/08/2014 tập huấn sử dụng di sản trong dạy học âm nhạc
164 / CV-LN 2014/08/21 Công văn số 164 / CV-LN ngày ban hành 21/08/2014 Kiểm tra công tác phòng chống dịch đầu năm học 2014-2015
08/CĐ-UBND 2014/08/19 Công văn số 08/CĐ-UBND ngày ban hành 19/08/2014 Công điện của Chủ tịch UBND huyện về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9
166/PGD&ĐT 2014/08/25 Công văn số 166/PGD&ĐT ngày ban hành 2014/08/25 Cung cấp thông tin các trường TH&THCS
167/PGD&ĐT 2014/08/26 Công văn số 167/PGD&ĐT ngày ban hành 26/08/2014 Triệu tập CBQL, GV tham gia tập huấn bồi dưỡng hè 2014
158/PGD&ĐT-CM 2014/08/26 Công văn số 158/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 26/08/2014 Cử CBQL tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học2014-2015 - Cấp học Mầm non
434/ĐA-UBND 2014/08/27 Công văn số 434/ĐA-UBND ngày ban hành 27/08/2014 Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi  và học sinh năng khiếu phổ thông; xây dựng Trường Trung học cơ sở thị trấn Phong Điền thành trường chuẩn trọng điểm của huyện đến năm 2015
169 /PGD&ĐT 2014/08/27 Công văn số 169 /PGD&ĐT ngày ban hành 27/08/2014 yêu cầu phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tổ chức tết Trung thu năm 2014
09/PGD&ĐT-CM 2014/08/25 Công văn số 09/PGD&ĐT-CM ngày ban hành 25/08/2014 Hướng dẫn một số nội dung công tác chuyên môn Tiểu học đầu năm học 2014 - 2015
79/GM-CĐGD 2014/09/03 Công văn số 79/GM-CĐGD ngày ban hành 03/09/2014 Giấy mời
/BC-CĐGD 2014/09/03 Công văn số /BC-CĐGD ngày ban hành 03/09/2014 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014 - 2015 (Dự thảo)
00 2014/09/03 Công văn số 00 ngày ban hành 03/09/2014 Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015
23/KH-PGD& ĐT 2014/09/03 Công văn số 23/KH-PGD& ĐT ngày ban hành 03/09/2014 đánh giá công tác tháng 08/2014 và triển khai kế hoạch tháng 09/2014
16/GM-PGD&ĐT 2014/09/04 Công văn số 16/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 04/09/2014 Hội nghị tổng kết năm học 2013 -2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 - Cấp học mầm non
171/QĐ-PGD&ĐT 2014/09/04 Công văn số 171/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 04/09/2014 bổ sung dự toán kinh phí ngân sách năm 2014 cho các Trường trực thuộc đơn vị dự toán cấp I Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
171/PGD&ĐT 2014/09/04 Công văn số 171/PGD&ĐT ngày ban hành 04/09/2014 Cử CBQL tham dự Hội nghị công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015
172/PGD&ĐT 2014/09/04 Công văn số 172/PGD&ĐT ngày ban hành 04/09/2014 cập nhật số liệu vào phần mềm thống kê Tiểu học (EQMS) năm học 2014 - 2015
173/PGD&ĐT 2014/09/04 Công văn số 173/PGD&ĐT ngày ban hành 04/09/2014 báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2014 – 2015 trên cổng thông tin tỉnh
80/CĐGD 2014/09/06 Công văn số 80/CĐGD ngày ban hành 06/09/2014 thay đổi địa điểm Hội nghị
17/GM-PGD&ĐT 2014/09/07 Công văn số 17/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/09/07 Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 bậc THCS
23/GM- PGD&ĐT 2014/09/08 Công văn số 23/GM- PGD&ĐT ngày ban hành 08/09/2014 Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 cấp  TIỂU HỌC
175/PGD&ĐT 2014/09/10 Công văn số 175/PGD&ĐT ngày ban hành 2014/09/10 Hướng dẫn tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4, lớp 8 năm học 2014-2015
176/PGD&ĐT 2014/09/10 Công văn số 176/PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2014 đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân
177/PGD&ĐT 2014/09/10 Công văn số 177/PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2014 triển khai Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND  ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
178/PGD&ĐT 2014/09/10 Công văn số 178/PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2014 thực hiện Chương trình “Đưa thông tin báo Đội vào trường, lớp” Năm học 2014 - 2015
01/HD-LĐLĐ 2014/09/10 Công văn số 01/HD-LĐLĐ ngày ban hành 10/09/2014 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Công đoàn năm 2015
180/PGD&ĐT-TV 2014/09/12 Công văn số 180/PGD&ĐT-TV ngày ban hành 12/09/2014 tập huấn phần mềm kế toán Misa cho kế toán các trường trực thuộc.
36/PGD&ĐT 2014/09/15 Công văn số 36/PGD&ĐT ngày ban hành 15/09/2014 thông báo điều chỉnh khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4, lớp 8
179 /PGD&ĐT-TV 2014/09/12 Công văn số 179 /PGD&ĐT-TV ngày ban hành 12/09/2014 báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.
182/PGD&ĐT 2014/09/15 Công văn số 182/PGD&ĐT ngày ban hành 2014/09/15 Điều động CBQL,GV,NV tham gia lớp tập huấn đánh giá, xếp loại CBQL-GV và các hoạt động y tế trong trường mầm non.
5041/BGDĐT-CNTT 2014/09/16 Công văn số 5041/BGDĐT-CNTT ngày ban hành 16/09/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2014 - 2015
82/TB-CĐGD 2014/09/19 Công văn số 82/TB-CĐGD ngày ban hành 19/09/2014 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn trong tháng 9 và 10 năm 2014
192/PGD&ĐT 2014/09/22 Công văn số 192/PGD&ĐT ngày ban hành 22/09/2014 Họp triển khai điều tra phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2014
194/PGD&ĐT 2014/09/24 Công văn số 194/PGD&ĐT ngày ban hành 24/09/2014 thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học
195/PGD&ĐT 2014/09/24 Công văn số 195/PGD&ĐT ngày ban hành 24/09/2014 thực hiện Chương trình “Đưa thông tin báo Đội vào trường, lớp” Năm học 2014 - 2015
83/KH-PH&CDGD 2014/09/29 Công văn số 83/KH-PH&CDGD ngày ban hành 29/09/2014 tổ chức Hội thi “Nét đẹp giáo viên huyện Phong Điền” lần thứ I, năm học 2014 - 2015
22/GM-PGD&ĐT 2014/10/10 Công văn số 22/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 10/10/2014 Giấy mời
210/PGD&ĐT 2014/10/15 Công văn số 210/PGD&ĐT ngày ban hành 15/10/2014 Điều động CBQL,GV,NV tham gia lớp tập huấn phòng chống dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường mầm non
45 /TB-PH&CĐGD 2014/10/20 Công văn số 45 /TB-PH&CĐGD ngày ban hành 20/10/2014 phân công chỉ đạo Hội thi “Nét đẹp giáo viên huyện Phong Điền” lần thứ I, năm học 2014 – 2015 cấp cụm.
13/HD-PGD& ĐT 2014/10/20 Công văn số 13/HD-PGD& ĐT ngày ban hành 20/10/2014 chỉ đạo, triển khai thực hiện 02 Thông tư của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Luật cư trú.
23 /GM-PGD&ĐT 2014/10/20 Công văn số 23 /GM-PGD&ĐT ngày ban hành 2014/10/20 dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra và hoạt động HĐBM năm học 2013 – 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra và hoạt động HĐBM năm học 2014 - 2015
108/ KH-UBND 2014/10/29 Công văn số 108/ KH-UBND ngày ban hành 29/10/2014 Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014
109 / KH-UBND 2014/10/29 Công văn số 109 / KH-UBND ngày ban hành 29/10/2014 Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
97/TB-CĐGD 2014/10/29 Công văn số 97/TB-CĐGD ngày ban hành 29/10/2014 cung cấp tài liệu hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
98/ TB-CĐGD 2014/10/30 Công văn số 98/ TB-CĐGD ngày ban hành 30/10/2014 thu nộp các loại quỹ công đoàn
228/PGD&ĐT 2014/11/03 Công văn số 228/PGD&ĐT ngày ban hành 03/11/2014 Hướng dẫn cách lập biểu thống kê tiêu chuẩn phòng học, cơ sở vật chất và tình hình tài chính trong hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi.
228/QĐ-PGD&ĐT 2014/11/05 Công văn số 228/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 05/11/2014 thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện Trường Mầm non Điền Lộc năm học 2014 - 2015
15/HD–PH&CĐGD 2014/11/07 Công văn số 15/HD–PH&CĐGD ngày ban hành 07/11/2014 tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam  20/11/2014
229/PGD&ĐT 2014/11/10 Công văn số 229/PGD&ĐT ngày ban hành 10/11/2014 Tiếp tục hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi và quản lý hồ sơ phổ cập.
246/PGD&ĐT 2014/11/10 Công văn số 246/PGD&ĐT ngày ban hành 10/11/2014 Điều động CBQL,GV tham gia tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 đối với GDMN
231/QĐ-PGD&ĐT 2014/11/10 Công văn số 231/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 10/11/2014 thành lập Đoàn kiểm tra các tiêu chuẩn quy định của trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm
232/QĐ-PGD&ĐT 2014/11/10 Công văn số 232/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 10/11/2014 thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2014 - 2015
256 / PGD&ĐT 2014/11/14 Công văn số 256 / PGD&ĐT ngày ban hành 14/11/2014 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non
16/PGD&ĐT-MN 2014/11/17 Công văn số 16/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 17/11/2014 Hướng dẫn hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non năm học 2014 - 2015
16/PGD&ĐT-MN 2014/11/17 Công văn số 16/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 17/11/2014 Hướng dẫn hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non năm học 2014 - 2015
259/PGD&ĐT-MN 2014/11/19 Công văn số 259/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 19/11/2014 góp ý Dự thảo Điều lệ trường MN và Quy chế tổ chức hoạt động trường MN tư thục
42/QĐ-PGD&ĐT 2014/11/21 Công văn số 42/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 21/11/2014 thành lập Ban chỉ đạo - Kiểm tra Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học Mầm non Năm học 2014 – 2015
43/QĐ-PGD&ĐT 2014/11/21 Công văn số 43/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 21/11/2014 thành lập Hội đồng giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học Mầm non Năm học 2014 – 2015
44/QĐ-PGD&ĐT 2014/11/21 Công văn số 44/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 21/11/2014 thành lập Hội đồng coi thi lý thuyết Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học Mầm non Năm học 2014 – 2015
267/PGD&ĐT 2014/12/01 Công văn số 267/PGD&ĐT ngày ban hành 01/12/2014 Tuyển chọn kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình GDMN
267/PGD&ĐT 2014/12/01 Công văn số 267/PGD&ĐT ngày ban hành 01/12/2014 Tuyển chọn kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình GDMN
268/PGD&ĐT 2014/12/01 Công văn số 268/PGD&ĐT ngày ban hành 01/12/2014 Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
279/PGD&ĐT-MN 2014/12/08 Công văn số 279/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 08/12/2014 tăng cường triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
282/PGD&ĐT-MN 2014/12/09 Công văn số 282/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 09/12/2014 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT
292/PGDĐT-MN 2014/12/15 Công văn số 292/PGDĐT-MN ngày ban hành 15/12/2014 Điều động giáo viên tham gia tập huấn sử dụng đàn Organ
108/CĐGD 2014/12/19 Công văn số 108/CĐGD ngày ban hành 19/12/2014 khảo sát nhu cầu về nhà ở của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo và người lao động
299/PGD&ĐT 2014/12/19 Công văn số 299/PGD&ĐT ngày ban hành 19/12/2014 Điều động CBQL,GV tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động âm nhạc trong trường mầm non
24 /GM- PGD&ĐT 2014/12/22 Công văn số 24 /GM- PGD&ĐT ngày ban hành 22/12/2014 Hội nghị trực báo Hiệu trưởng các trường nằm trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2014 – 2015
287/QĐ-PGD&ĐT 2014/12/26 Công văn số 287/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 26/12/2014 thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2014 - 2015
309/ HD-PGD& ĐT 2014/12/29 Công văn số 309/ HD-PGD& ĐT ngày ban hành 29/12/2014 triển khai Kế hoạch tuyên truyền CCHC của UBND tỉnh năm 2015
316/PGD&ĐT 2014/12/31 Công văn số 316/PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2014 Cử CBQL, GV tham dự Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
09/PGDĐT 2015/01/09 Công văn số 09/PGDĐT ngày ban hành 09/01/2015 đẩy mạnh triển khai công tác đánh giá ngoài trường mầm non
08/PGD&ĐT 2015/01/09 Công văn số 08/PGD&ĐT ngày ban hành 09/01/2015 Điều động CBQL tham gia tập huấn 10 module của Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non
19/PGD&ĐT 2015/01/14 Công văn số 19/PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2015 Điều động giáo viên tham gia tập huấn 06 module của Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non
21/PGD&ĐT 2015/01/16 Công văn số 21/PGD&ĐT ngày ban hành 16/01/2015 Chỉ đạo công tác bảo quản và sử dụng CSVC, thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong các trường MN
02/SY-PGD&ĐT 2015/01/20 Công văn số 02/SY-PGD&ĐT ngày ban hành 20/01/2015 tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Ất Mùi, Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước trong năm 2015
138/2013/NĐ-CP 2015/01/26 Công văn số 138/2013/NĐ-CP ngày ban hành 26/01/2015 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
1537/CT-BGDĐT 2015/01/26 Công văn số 1537/CT-BGDĐT ngày ban hành 26/01/2015 Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo
123/ SY- CĐGD 2015/01/28 Công văn số 123/ SY- CĐGD ngày ban hành 28/01/2015 TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG.
05/ HD-CĐGD 2015/01/28 Công văn số 05/ HD-CĐGD ngày ban hành 28/01/2015 tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015 và kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
122 / SY- CĐGD 2015/01/28 Công văn số 122 / SY- CĐGD ngày ban hành 28/01/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
03/KH-CĐGD 2015/01/28 Công văn số 03/KH-CĐGD ngày ban hành 28/01/2015 Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách về DS-KHHGĐ
121 / SY- CĐGD 2015/01/28 Công văn số 121 / SY- CĐGD ngày ban hành 28/01/2015 Hướng dẫn công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2015
33/QĐ-PGD&ĐT 2015/02/03 Công văn số 33/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 03/02/2015 thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề trường Mầm non Hoa Sen năm học 2014 - 2015
34 /QĐ-PGD&ĐT 2015/02/03 Công văn số 34 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 03/02/2015 thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề trường Mầm non Điền Hòa năm học 2014 - 2015
41/QĐ-PGD&ĐT 2015/02/09 Công văn số 41/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 09/02/2015 thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện trường MN Phong Hải năm học 2014 - 2015
39/PGD&ĐT 2015/02/11 Công văn số 39/PGD&ĐT ngày ban hành 11/02/2015 Huy động cộng đồng tham gia xây dựng hàng rào khuôn viên trường học an toàn cho trẻ
00/GM-PGD&ĐT 2015/02/10 Công văn số 00/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 10/02/2015 Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015
06/KH-PGD&ĐT 2015/02/14 Công văn số 06/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 14/02/2015 Thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi từ nay đến tháng 5/2015
44/PGD&ĐT 2015/02/26 Công văn số 44/PGD&ĐT ngày ban hành 26/02/2015 Tập huấn đánh giá, xếp loại CBQL-GV và bồi dưỡng chuyên môn mầm non
1564/QDD-TLĐ 2015/03/03 Công văn số 1564/QDD-TLĐ ngày ban hành 03/03/2015 Ban hành Quy chế Khen thường của tổ chức Công đoàn
52 /PGDĐT 2015/03/04 Công văn số 52 /PGDĐT ngày ban hành 04/03/2015 chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng trường mầm non năm 2015 và những năm tiếp theo
64/PGD&ĐT 2015/03/12 Công văn số 64/PGD&ĐT ngày ban hành 12/03/2015 Đăng ký mua tài liệu Chuyên đề Giáo dục phát triển vận đông
65/PGD&DDT 2015/03/13 Công văn số 65/PGD&DDT ngày ban hành 13/03/2015 Triển khai thực hiện công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2015.
66/PGD&DT 2015/03/13 Công văn số 66/PGD&DT ngày ban hành 13/03/2015 Chuẩn bị hồ sơ Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi
90/PGD&ĐT 2015/03/30 Công văn số 90/PGD&ĐT ngày ban hành 30/03/2015 Điều động CBQL,GV tham gia tập huấn giáo dục phát triển vận động trong trường mầm non
105/PGD&ĐT-MN 2015/04/06 Công văn số 105/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 06/04/2015 chỉ đạo các trường mầm non cập nhật thông tin lên website của trường
108/PGD&ĐT 2015/04/08 Công văn số 108/PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2015 Họp rà soát cơ sở dữ liệu PCGD-XMC
109/PGD&ĐT 2015/04/08 Công văn số 109/PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2015 Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2015
110/PGD&ĐT 2015/04/13 Công văn số 110/PGD&ĐT ngày ban hành 13/04/2015 Điều động Tổ nghiệp vụ tham gia kiểm tra hồ sơ PCGDMNTE5T năm 2015
113 /PGD&ĐT 2015/04/13 Công văn số 113 /PGD&ĐT ngày ban hành 13/04/2015 Hướng dẫn đánh giá việc thực hiện Thông tư số: 13/2010/TT - BGDĐT
11 /SY-PGD&ĐT 2015/04/20 Công văn số 11 /SY-PGD&ĐT ngày ban hành 20/04/2015 Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
117/PGD&ĐT 2015/04/20 Công văn số 117/PGD&ĐT ngày ban hành 20/04/2015 Triệu tập CBQL, GV tham gia tập huấn giáo dục phát triển vận động trong trường mầm non
118 /PGD&ĐT 2015/04/21 Công văn số 118 /PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2015 triệu tập CB,GV tham dự Hội nghị rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện Thông tư 13/2010/TT- BGDĐT
119/PGD&ĐT 2015/04/24 Công văn số 119/PGD&ĐT ngày ban hành 24/04/2015 Kiểm tra hồ sơ Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2015
122/PGD&ĐT 2015/04/24 Công văn số 122/PGD&ĐT ngày ban hành 24/04/2015 Điều động Tổ nghiệp vụ tham gia kiểm tra hồ sơ PCGDMNTE5T năm 2015
122/PGD&ĐT 2015/04/24 Công văn số 122/PGD&ĐT ngày ban hành 24/04/2015 Điều động Tổ nghiệp vụ tham gia kiểm tra hồ sơ PCGDMNTE5T năm 2015
19/KH-PGD&ĐT 2015/05/06 Công văn số 19/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 06/05/2015 Kiểm tra công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2015
1358/PGD&ĐT 2015/05/12 Công văn số 1358/PGD&ĐT ngày ban hành 12/05/2015 cập nhật, báo cáo số liệu thống kê cuối năm học 2014-2015 bậc MN
14/SY-PGD&ĐT 2015/05/27 Công văn số 14/SY-PGD&ĐT ngày ban hành 27/05/2015 Giấy mời về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện năm 2015
161 /PGDĐT 2015/06/03 Công văn số 161 /PGDĐT ngày ban hành 03/06/2015 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg và đánh giá tác động của Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg
161 /PGDĐT 2015/06/03 Công văn số 161 /PGDĐT ngày ban hành 03/06/2015 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg và đánh giá tác động của Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg
171/PGD&ĐT 2015/06/30 Công văn số 171/PGD&ĐT ngày ban hành 30/06/2015 thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
148 / CV- CĐGD 2015/07/07 Công văn số 148 / CV- CĐGD ngày ban hành 07/07/2015 đóng góp xây dựng “Khu tưởng niệm Chiến sỹ Đảo Gạc Ma” tại tỉnh Khánh Hòa
177/PGD&ĐT 2015/07/13 Công văn số 177/PGD&ĐT ngày ban hành 13/07/2015 Làm việc xác định vị trí việc làm
191/QĐ-PGD&ĐT 2015/07/14 Công văn số 191/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/07/2015 thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2014 - 2015
184/PGD&ĐT 2015/07/20 Công văn số 184/PGD&ĐT ngày ban hành 20/07/2015 chuẩn bị nội dung đón Đoàn kiểm tra PCGDMNT5T của Bộ GD&ĐT
192 /PGD&ĐT 2015/08/07 Công văn số 192 /PGD&ĐT ngày ban hành 07/08/2015 Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện đón Đoàn kiểm tra PCGDMNT5T của Bộ GD&ĐT
197 /PGDĐT 2015/08/11 Công văn số 197 /PGDĐT ngày ban hành 11/08/2015 hướng dẫn tập huấn bồi dưỡng thường xuyên CBQL và GVMN năm học 2015 - 2016
203/PGD&ĐT 2015/08/21 Công văn số 203/PGD&ĐT ngày ban hành 21/08/2015 cập nhật thông tin lên Cổng thông tin đào tạo để cung cấp số liệu báo cáo nhanh đầu năm học 2015-2016