Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 05 tháng 07 năm 2020


Video

Toán lớp 9: Đại số - Ôn tập chương III (Tiết 2)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 8 Tourism skill 1 (tiết 1)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Saving energy


Ngữ văn lớp 9: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới


Phòng chống dịch Covid-19 phần 2


Sử dụng khẩu trang đúng cách


Phòng chống dịch Covid-19 phần 1


Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời